29 kwietnia 2016
 

Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego

Od 22.04.2016 r. do 13.05. 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wszelkie wiadomości nt. konsultacji społecznych do wskazanych powyżej dokumentów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/831-konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnego-planu-transportowego-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko

28 kwietnia 2016
 

Nabór wniosków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 4 maja do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. czytaj całość →

25 kwietnia 2016
 

Konkurs „Gmina Pabianice, Grant na lepszy start lokalnie”

banner

WYGRAJ DO 3000 ZŁ! KONKURS „GMINA PABIANICE. GRANT NA LEPSZY START LOKALNIE”

25 kwietnia wystartował konkurs „Gmina Pabianice. Grant na lepszy start lokalnie” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

Wartość wsparcia:

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i wsparcie inicjatyw lokalnych grup nieformalnych w wysokości od 1500 zł do 3000 zł przeznaczone są na działania społeczne, szczególnie na wspomaganie integracji środowisk lokalnych w gminie i na działania związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. czytaj całość →