27 maja 2016

W dniu 27 maja (piątek) Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny.

17 maja 2016
 

Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki, część wsi Szynkielew i część wsi Bychlew, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 25 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice w godzinach od 13:00 – 15:00.

Pełna treść informacji dostępna jest pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=4348

29 kwietnia 2016
 

Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego

Od 22.04.2016 r. do 13.05. 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wszelkie wiadomości nt. konsultacji społecznych do wskazanych powyżej dokumentów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/831-konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnego-planu-transportowego-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko

28 kwietnia 2016
 

Nabór wniosków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 4 maja do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. czytaj całość →