Łódzki Obszar Metropolitarny - mapka

17 kwietnia 2014
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

Konsultacje mają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Treść dokumentu:

Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (link)
Projekt powstał na podstawie Diagnozy Strategicznej ŁOM oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji.

czytaj całość →

Logo KRUS

4 kwietnia 2014
 

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób. czytaj całość →

studiumapka

18 lutego 2014
 

Informacja o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy o wyłożeniu od 26 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00. do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3301

Łódzki Obszar Metropolitarny - mapka

12 lutego 2014
 

Konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 7 do 14 lutego 2014 r.

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców. czytaj całość →

wykresy

18 stycznia 2014
 

Fundusze zewnętrzne w Gminie Pabianice w roku 2013

Oświata:

  • Trwa realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Tytuł: Jacek i Agatka – naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistyczno-terapeutycznych i rozwijających zainteresowana dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice. Wartość projektu: 124 921,81 zł. Rozliczenie nastąpi do połowy 2014 r
  • Opracowywany jest wniosek do kolejnego naboru w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL, obejmujący przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach Gminy Pabianice. Orientacyjna wartość projektu – 200 000 zł. czytaj całość →
http://pabianice.gmina.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css