13 września 2017
 

Wybory Sołtysa Ziemi Łódzkiej i Sołectwa Roku 2017

„Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017” jest to akcja organizowana przez Dziennik Łódzki, której celem jest nagrodzenie pracy sołtysów poprzez przyznanie im zaszczytnych tytułów, statuetek oraz nagród ufundowanych przez partnerów akcji.

Z grona wszystkich sołtysów i sołectw z całego województwa łódzkiego Czytelnicy wybiorą tych, którzy ich zdaniem są najlepszymi. Kandydaci będą walczyć o tytuł „Sołtysa Ziemi Łódzkiej 2017” lub „Sołectwa Roku 2017”.

Więcej informacji: www.dzienniklodzki.pl/akcje/a/wybieramy-soltysa-ziemi-lodzkiej-i-solectwo-roku-2017,12441816/

Urząd Pracy - logo

12 września 2017
 

Dotacje na start firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza osoby po 29 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne i jednocześnie należące do następujących grup:

  • po 50. roku życia
  • kobiety,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami

do składania zgłoszeń do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

Rekrutacja będzie trwała do 29.09.2017 r., przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:

od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (10 osób),
od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).

Więcej informacji: www.puppabianice.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:859.html

12 września 2017
 

Informacja

Od 1 września 2017 r. do PSZOK na ul. Łaskiej 13 nie będzie przyjmowana papa.

24 sierpnia 2017
 

Informacja o naborze na stanowisko Dyrektora SP w Pawlikowicach

Wójt Gminy Pabianice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach. Oferty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach” w terminie do 08.09.2017 r. do godziny 12:00 na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice – sekretariat (pok. nr 1). Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5484