Urna wyborcza

26 września 2014
 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach, do przeprowadzenia rejestracji list kandydatów na radnych Rady Gminy Pabianice oraz kandydatów na wójta.

  • 29-09-2014 (Poniedziałek) – od 12:00 do 13:00
  • 30-09-2014 (Wtorek) – od 9:00 do 11:00
  • 01-10-2014 (Środa) – od 9:00 do 12:00
  • 02-10-2014 (Czwartek) – od 14:00 do 17:00
  • 03-10-2014 (Piątek) – od 12:00 do 15:00
  • 06-10-2014 (Poniedziałek) – od 9:00 do 12:00
  • 07-10-2014 (Wtorek) – od 17:00 do 24:00

Harmonogram dyżurów od 8 do 17 października zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach:

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. nr 9

tel./fax: 42 213 96 60, 42 213 96 76

Więcej informacji na temat wyborów samorządowych: Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Wybory Samorządowe 2014

 

Logo KRUS

24 września 2014
 

Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Placówka Terenowa KRUS w Łasku apeluje: Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu br., w województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków, w tym do Placówki Terenowej KRUS w Łasku zgłoszono 34 wypadki przy pracy rolniczej. Liczba zgłoszonych wypadków jest niższa niż przed rokiem, mimo to należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego, a także długa rekonwalescencja. czytaj całość →

Kolej Dużych Prędkości

15 lipca 2014
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu”

Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod następującymi adresami:

studiumapka

1 lipca 2014
 

Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzenego

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice (sekretariat) lub na adres: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3435