16 stycznia 2017
 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” serdecznie zaprasza osoby z gmin wiejskich: Pabianice i Ksawerów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach – budynek B, II p., sala 222.

Tematyka spotkania:

  • na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
  • zasady wnioskowania
  • kryteria oceny
  • gdzie znaleźć wniosek
  • pozostałe aspekty.

13 grudnia 2016
 

Informacja dla mieszkańców

Gmina Pabianice uprzejmie informuje, że ubiega się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z innego programu (na warunkach dofinansowania w wysokości 90% – 10% wkładu własnego).

W związku z tym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych osób (właścicieli nieruchomości położonych na terenie nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tj. Janowice, Huta Janowska, Wysieradz, Żytowice, Wola Żytowska, Konin, Majówka, Porszewice, Gorzew, Górka Pabianicka, Świątniki, Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew od nr 33 do nr 61, Petrykozy oraz Kudrowice – za wyjątkiem posesji od nr 36 do 81a położonych po południowej stronie drogi powiatowej) o zapoznanie się, uzupełnienie i dostarczenie „Zezwolenia na wejście w teren” do Urzędu Gminy Pabianice do dnia 19.12.2016 r. włącznie (można też wypełnić „Zezwolenie” na miejscu w Urzędzie).

Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości

10 listopada 2016

20161111program

5 października 2016
 

Wolne miejsca pracy w LGD BUD-UJ Razem

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy:

1. Starszy Specjalista ds. projektów

2. Starszy Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

3. Specjalista ds. projektów

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie www.lokals.pl oraz www.buduj.eu