20 września 2016
 

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. czytaj całość →

20 września 2016
 

Program „Równać szanse”

W związku z trwającym naborem wniosków w Programie „Równać Szanse”, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie. Chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i rozpowszechnienie informacji o spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim, 30 września o godz. 9:30. Materiały przesyłam w załączeniu. czytaj całość →