10 listopada 2016

20161111program

5 października 2016
 

Wolne miejsca pracy w LGD BUD-UJ Razem

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy:

1. Starszy Specjalista ds. projektów

2. Starszy Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

3. Specjalista ds. projektów

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie www.lokals.pl oraz www.buduj.eu

20 września 2016
 

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. czytaj całość →

20 września 2016
 

Program „Równać szanse”

W związku z trwającym naborem wniosków w Programie „Równać Szanse”, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie. Chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i rozpowszechnienie informacji o spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim, 30 września o godz. 9:30. Materiały przesyłam w załączeniu. czytaj całość →