12 sierpnia 2017
 

Konsultacje uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego.

Trwają konsultacje uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z projektem uchwały oraz z terminami i formą składania uwag można zapoznać się pod adresem

bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/6204-projekt-uchwa%C5%82y-sejmiku-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-ogranicze%C5%84-w-zakresie-eksploatacji-instalacji,-w-kt%C3%B3rych-nast%C4%99puje-spalanie-paliw

10 sierpnia 2017
 

Informacja o złożonej ofercie na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Z kulturą na Ty w 2017 r.”

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego

Treść oferty do pobraniabip.pabianice.gmina.pl/?p=document&action=save&id=6304&bar_id=5477

19 lipca 2017
 

Zaproszenie – Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Więcej informacji w Zaproszeniu dostępnym poniżej.

Zaproszenie>>
Formularz zgłoszeniowy>>

12 lipca 2017
 

Przerwa w działaniu PSZOK

Informujemy że, od 1 do 31 sierpnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Łaskiej 13 w Pabianicach będzie nieczynny.

W związku z powyższym mieszkańcy proszeni są nie przywożenie odpadów do punktu w wyżej wymienionym terminie.

Od 1 września 2017 r. PSZOK będzie funkcjonował jak dotychczas.