28 października 2015
 

Turniej Wolni od zagrożeń

Wspólnie z Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszamy do udziału rodziny, których min. jedna osoba jest uczniem szkoły z terenu gminy Pabianice.

Do wygrania wydarzenia integrujące rodzinę, min. bilety do kina, uroczysta kolacja, gra w kręgle, termy w Uniejowie oraz nagroda główna – weekend we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!!!!!!!!!

Aktualizacja – 25.11.2015 r.

Z uwagi na małą liczbę rodzin zgłoszonych do konkursu w poszczególnych szkołach, zmieniamy regulamin konkursu. Zostanie on przeprowadzony jednoetapowo w dniu 7 grudnia 2015.

Wszystkich chętnych do kibicowania rodzinom w ich zmaganiach o zwycięstwo serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Bychlewie na godz. 17.00 w dniu 7 grudnia 2015 r.

Tu do pobrania Regulamin Turnieju

28 października 2015
 

Informacja o złożonej ofercie na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mali Inżynierowie – kontynuacja”
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. czytaj całość →

28 października 2015
 

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami

Urząd Gminy w Pabianicach wraz z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zaprasza mieszkańców gminy na spotkania informacyjne, które odbędą się

9 listopada 2015 r. o godz. 10.00 i o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Pabianicach, sala nr 32

Spotkania te organizowane są w ramach konsultacji opracowywanych przez Gminę i aktualnie wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

20 października 2015
 

Konsultacje dokumentów strategicznych.

Informuje że do publicznego wglądu zostały wyłożone następujące dokumenty:

– projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Pabianice –bip.pabianice.gmina.pl/?a=4089

– projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice –bip.pabianice.gmina.pl/?a=4088

W pierwszej połowie listopada są również planowane spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji wyżej wymienionych dokumentów.

9 października 2015
 

Ekopracowania w Gimnazjum

LogoWFW roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum w Piątkowisku rozpoczęło realizację programu ekologicznego w związku z utworzeniem pracowni ekologicznej w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Na ten cel uzyskaliśmy dotację z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI w kwocie 35100 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 45100 zł.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz zaplanowaniu działań i zajęć realizowanych w oparciu o utworzoną ekopracownię.

Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania „Moja wymarzona ekopracownia” w Gimnazjum w Piątkowisku obejmuje:

  • pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
  • sprzęt audio video: interaktywna tablica dotykowa, laptop, głośniki,
  • wyposażenie pracowni (zabudowa meblowa z witrynami i szufladami, biurko nauczycielskie, krzesła, ławki, rolety okienne, fototapeta, tablica biała),
  • rośliny doniczkowe.

W ramach środków własnych szkoły został przeprowadzony remont pracowni (odświeżenie ścian, położenie paneli, zakup i zamontowanie nakładek renowacyjnych na parapety).