10 kwietnia 2015
 

Ankieta dla mieszkańców gminy.

Urząd Gminy w Pabianicach zaprasza osoby zainteresowane budową mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne do wypełnienia ankiety która posłuży do oszacowania zainteresowania tego typu instalacjami i pozwoli na poszukiwanie przez gminę źródeł finansowania, najbardziej odpowiadających potrzebom mieszkańców.

pabianice.gmina.pl/ankiety/index.php/525852/lang-pl

czytaj całość →

9 kwietnia 2015
 

Informacje OR KRUS w Łodzi

  1. Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w  zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: czytaj całość →

3 marca 2015
 

Bezpieczeństwo dziecka w Internecie i cyberprzemoc – szkolenie dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, zaprasza na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów.

Tematyka szkolenia: Bezpieczeństwo dziecka w Internecie i cyberprzemoc.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy rodziców uczniów szkół z terenu gminy Pabianice lub rodziców zamieszkałych na terenie gminy Pabianice.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem 668 – 374 – 148

O terminie i miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji w załączniku.

Bezpieczeństwo dziecka w Internecie i cyberprzemoc – scenariusz spotkania z rodzicami