23 czerwca 2016
 

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do dnia 30.09.2016 r.
Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.
Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=380
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

10 czerwca 2016
 

Bezpłatne czipowanie psów

Urząd Gminy w Pabianicach uprzejmie informuje, iż zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice, rozpoczynamy akcję dobrowolnego znakowania (czipowania) psów właścicielskich oraz umieszczania ich w bazie danych.

Znakowanie psów odbywać się będzie w Przechodni Weterynaryjnej „Vetmedic” z siedzibą Pabianice ul. Kopernika 15.

Akcję znakowania (czipowania) psów rozpoczynamy z dniem 1 lipca 2016 r.

Mieszkańcy Gminy Pabianice zameldowani na terenie Gminy mają możliwość dobrowolnego znakowania (zaczopowania) psa/psów i umieszczenia go/ich w bazie danych.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Pabianice w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w pok. 17, w godzinach pracy urzędu.

Po zaakceptowaniu wniosku wydane zostanie skierowanie na znakowanie (czipowanie) psa/psów.