18 lutego 2018
 

Informacja o odpadach które NIE BĘDĄ przyjmowane na PSZOK.

Gmina może przyjmować na PSZOK tylko określone odpady, podstawą jest właściwa segregacja. Na PSZOK nie będą przyjmowane:
– Tekstylia (ścinki krawieckie itp.)
– Odzież, obuwie, pościel, kołdry
– Elementy wypełnione materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna)
– Odpady zawierające azbest
– Zmieszane odpady komunalne
– Smoła, papa, asfalt
– Wata szklana
– Popiół, żużel
– Butle gazowe
– Opony do samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych itp.
– Szkło zbrojeniowe, hartowane, szkło okienne
– Części samochodowe (elementy karoserii, wnętrza, zderzaki, reflektory, szyby samochodowe)
– Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
– Odpady w opakowaniach cieknących
– Porcelana, talerze, filiżanki itp.
– Odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
– Odpady pochodzące od mieszkańców innej gminy
– Odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
– Odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym
– Zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, papą, styropianem, drewnem itp.)
– Odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
– Odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw

18 lutego 2018
 

Dzień otwarty w SP Pawlikowice

Zapraszamy na dzień otwarty do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Pawlikowiacach.

DROGI RODZICU!

Przyjdź ze swoim dzieckiem 27 lutego w godz. 16:00 – 18:00, weź udział w zajęciach i zapisz je do przedszkola lub pierwszej klasy.

W programie:
– doświadczenia w laboratorium chemicznym,
– zabawy konstrukcyjne (rozmaite klocki),
– warsztaty plastyczne (malowanie figurek z gipsu),
– quizy, krzyżówki, wystawa książek i czasopism dla dzieci,
– warsztaty językowe z j. angielskiego,
– gry i zabawy logopedyczne,
– gry edukacyjne na tabletach, praca z tablicą interaktywną,
– zabawy ruchowe na sali gimnastycznej,
– zimowe zabawy rytmiczno –muzyczne,
– zajęcia kreatywne, malowanie twarzy.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

tel. kontaktowy: 42 214 05 29 – www.pawlikowice.net.pl – adres: Pawlikowice 103, 95-200 Pabianice

8 lutego 2018
 

Dofinansowanie do PK i PBOŚ – 2018 r.

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 12 lutego do dnia 30 czerwca 2018 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

.O dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej.Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi załącznikami można pobrać pod adresem: http://bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117