Oświata

Gmina Pabianice prowadzi 5 placówek oświatowo-wychowawczych, do których uczęszcza 862 dzieci i młodzieży. Uczniowie szkół uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach, zawodach, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Wszystkie szkoły pracują w systemie jednozmianowym, posiadają nowoczesną i całkowicie wyposażoną bazę, boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Budynki szkolne umieszczone są wśród pięknych terenów zielonych. Szkoły oferują pełny program nauczania, rozszerzony o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki. Organizują zajęcia pozalekcyjne takie jak: koła plastyczne, ekologiczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie, teatralne, muzyczne, szkolne kluby sportowe. Zapewniają opiekę świetlicową oraz bezpieczny dowóz i odwóz uczniów z poszczególnych szkół. W przedszkolach mogą rozpoczynać edukację dzieci już w wieku 3 lat i dalej kontynuować naukę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Przedszkola są dobrze wyposażone, posiadają kolorowe place zabaw wśród pięknej, żywej zieleni.

Dane teleadresowe placówek oświatowych:

  • Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku
    Piątkowisko 107, 95-200 Pabianice
    tel./fax: (0-42) 215-74-87
    e-mail: gimpiat@wp.pl
    Dyrektor szkoły: Andrzej Rogala
    Gimnazjum znajduje się przy trasie Pabianice-Lutomiersk. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 262 (przystanek przy szkole). Szkoła po modernizacji i przebudowie posiada nowoczesną i całkowicie wyposażoną salę gimnastyczną i pracownię internetową.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
    Piątkowisko 107, 95-200 Pabianice
    tel./fax: (0-42) 215-74-87
    e-mail gimpiat@wp.pl
    tel. (0-42) 226-30-90 – budynek szkoły w Żytowicach
    Dyrektor szkoły: mgr Jakub Olejnik
    Szkoła Podstawowa w Piątkowisku i Przedszkole w Żytowicach tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku, który jest położony przy trasie Pabianice-Lutomiersk. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 262 (przystanek przy szkole)
  • Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach
    Petrykozy, 95-200 Pabianice
    tel./fax: (0-42) 215-70-27
    Strona internetowa: www.petrykozy.eu
    Dyrektor szkoły: mgr Bogusława Piątkowska
    Szkoła mieści się przy trasie Pabianice-Konstantynów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 261 (przystanek przy OSP).
  • Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
    Bychlew 13, 95-200 Pabianice
    Tel/fax: (0-42) 214-06-91
    Dyrektor szkoły: mgr Alicja Wójcikowska
    Lokalizacja szkoły przy trasie Pabianice-Bełchatów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 265 (przystanek przy szkole).
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
    Pawlikowice, 95-200 Pabianice
    Tel.: (0-42) 214-05-29
    Strona internetowa: www.pawlikowice.net.pl
    Dyrektor szkoły: mgr Dorota Kałużna
    Szkoła znajduje się przy trasie Pabianice-Bełchatów. Połączenie z m. Pabianice autobusem miejskim nr 265 (przystanek przy pętli autobusowej).