Otwarcie Ekopracowni w Gimnazjum

LogoWFZe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Piątkowisku. Pomieszczenie zostało wyremontowane i doposażone w tym w tablicę multimedialną, oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i geografii oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje również różne formy aktywności przyrodniczej uczniów w tym rajdy, wycieczki, zajęcia plenerowe itp. Gratulujemy pomysłodawcom i wykonawcom tj. Pani Magdalenie Nowak – nauczycielce biologii, Pani Milenie Drygale – nauczycielce chemii, Panu Andrzejowi Rogale – nauczycielowi geografii, Panu Mirosławowi Młynarczykowi – Dyrektorowi Gimnazjum, Panu Jakubowi Olejnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku oraz Pani Teresie Socha – księgowej.

 _DSC3872_DxO.jpg _DSC3870_DxO.jpg _DSC3869_DxO.jpg _DSC3862_DxO.jpg _DSC3860_DxO.jpg _DSC3858_DxO.jpg _DSC3855_DxO.jpg _DSC3851_DxO.jpg _DSC3847_DxO.jpg _DSC3866_DxO.jpg _DSC3813_DxO.jpg _DSC3849_DxO.jpg _DSC3838_DxO.jpg _DSC3836_DxO.jpg _DSC3831_DxO.jpg _DSC3830_DxO.jpg _DSC3825_DxO.jpg _DSC3824_DxO.jpg _DSC3822_DxO.jpg _DSC3817_DxO.jpg

Print Friendly, PDF & Email