11 maja 2017
 

LGD BUD-UJ Rusza z naborami

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:
1. Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) – na łączną kwotę 2 000 000 zł,
2. Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) – na łączną kwotę 2 850 000 zł,
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) – na łączną kwotę 2 047 750 zł.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.
W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

20 kwietnia 2017
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 roku”. W otwartym konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 r. o godz. 14.00

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5310

9 kwietnia 2017
 

Konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji.

Konsultacje są okazją do omówienia możliwości współpracy pomiędzy gminami, powiatami, Łódzką Koleją Aglomeracyjną i Urzędem Marszałkowskim w celu zaspokojenia potrzeb transportowych Województwa Łódzkiego, w tym koordynacji siatek połączeń. Dzięki Państwa opiniom możemy spowodować, że transport i komunikacja będą działały jeszcze lepiej.

Pierwsze konsultacje będą adresowane do mieszkańców Powiatu Pabianickiego i odbędą się 11 kwietnia (wtorek) o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul Piłsudskiego 2

Uwagi można też przesyłać na adres mail: konsultacje@lodzkie.pl

Szczegóły www.konsultacje.lodzkie.pl