2 lipca 2018
 

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że została powołana komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Pabianice.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję.

Wnioski należy składać do 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 22

Wzory dokumentów:

Na terenie gminy Pabianice, suszą objęte są kategorie glebowe: I i II.
Do pierwszej kategorii glebowej zaliczamy gleby klasy V i VI.
Do drugiej kategorii glebowej klasy IV.

Pod niżej wskazanym adresem można sprawdzić po nr działki (należy powiększyć obszar mapy) czy jest ona zaliczona do kategorii I lub II:

www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

29 czerwca 2018
 

Program wymiany pieców

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 2 lipca do dnia 31 lipca 2018 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Dokumenty do pobrania dostępne będą pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=900 oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 11.

21 czerwca 2018
 

Konkurs ofert na opiekuna dziennego – Gmina Pabianice

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 45 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650), ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwały Nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, ogłaszam: czytaj całość →

14 czerwca 2018
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego “Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Pabianice, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wsparcie zadania publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

 

            Na podstawie :

  1. Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określonego w uchwale nr XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  Rady Gminy Pabianice,
  2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450),
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  4. Uchwały Nr LIV/496/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice

na 2018 r. ( dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „  Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

  1. Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” Bychlew 107B, 95-200 Pabianice –  30 000 zł – zadanie: III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2018.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 30 000 zł.

24 maja 2018
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego – Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.

Na podstawie:

1. Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Gminy Pabianice,
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2018 r., poz 450),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.”

1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 225 zł – obóz Szczecinek

2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 020 zł – Kolonie Kąty Rybackie

3. Stowarzyszenie „ Folklor Ma Sens” – 19 475 zł – Kolonie Dubiecko

4. Ludowy Klub „ Sportowy” Bychlew – 3 780 zł – Obóz Żerków

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 7 500 zł – obóz Mikoszewo

6. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 17 000 zł – Kolonie Murzasichle

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.