29 maja 2017
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego

Pabianice, dnia 24 maja 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Pabianice
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
na wsparcie zadania publicznego ” Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.

Na podstawie:

1. Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XXXI/290/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.  Rady Gminy Pabianice,

2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.”

1. Ludowy Klub Sportowy ” Orzeł” Piątkowisko – 17 420 zł – obóz

2. Stowarzyszenie ” Folklor ma sens” – 16 640 zł – kolonie

3. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 24 350 zł – półkolonie

4. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 9 650 zł – kolonie

5. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 15 350 zł – kolonie

6. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 830 zł – półkolonie
7. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 2 310 zł – obóz
8. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 3 450 zł – obóz

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

11 maja 2017
 

LGD BUD-UJ Rusza z naborami

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:
1. Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) – na łączną kwotę 2 000 000 zł,
2. Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) – na łączną kwotę 2 850 000 zł,
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) – na łączną kwotę 2 047 750 zł.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.
W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

20 kwietnia 2017
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 roku”. W otwartym konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 r. o godz. 14.00

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5310