12 lipca 2017
 

Przerwa w działaniu PSZOK

Informujemy że, od 1 do 31 sierpnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Łaskiej 13 w Pabianicach będzie nieczynny.

W związku z powyższym mieszkańcy proszeni są nie przywożenie odpadów do punktu w wyżej wymienionym terminie.

Od 1 września 2017 r. PSZOK będzie funkcjonował jak dotychczas.

25 czerwca 2017
 

Przedłużenie naboru wniosków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do dnia 29.09.2017 r.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=380

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

20 czerwca 2017
 

Dzień otwarty w Łodzkiej Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego

W dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach 9.00-15.00 zostanie zorganizowany dzień otwarty w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi ul. Piotrkowska 104, pokój 245c, w celu przeprowadzenia konsultacji nowych propozycji kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. W ramach konsultacji zostaną zaprezentowane wzory poszczególnych kart do głosowania (wybory do rad: gmin, miasta na prawach powiatu, powiatów, sejmiku województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) a także będzie możliwość zapoznania się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych.

7 czerwca 2017
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 3 do 14 lipca 2017 r. odbędzie się obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Pabianice.

Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości:

PONIEDZIAŁEK – 03.07.2017 r.

HERMANÓW
TERENIN
JADWININ
WŁADYSŁAWÓW

WTOREK 04.07.2017 r.

PAWLIKOWICE

ŚRODA – 05.07.2017 r.

BYCHLEW

CZWARTEK – 06.07.2017 r.

RYDZYNY

PIĄTEK – 07.07.2017 r.

HUTA JANOWSKA
JANOWICE
WYSIERADZ

PONIEDZIAŁEK – 10.07.2017 r.

ŻYTOWICE
KONIN
MAJÓWKA
WOLA ŻYTOWSKA

WTOREK – 11.07.2017 r.

KUDROWICE

ŚRODA – 12.07.2017 r.

PIĄTKOWISKO

CZWARTEK – 13.07.2017 r.

GORZEW
GÓRKA PABIANICKA
OKOŁOWICE
PORSZEWICE
ŚWIĄTNIKI

PIĄTEK – 14.07.2017 r.

PETRYKOZY
SZYNKIELEW

 

W ramach obwoźnej zbiórki odbierane będą tylko odpady wymienione poniżej:

a) 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny, listwy drewniane),
b) 20 01 40 – Metale (złom),
c) 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory),
d) 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze),
e) 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki),
f) 16 01 03 – Zużyte opony,
g) 20 01 33* – Baterie i akumulatory;
h) 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji (takie jak: powiązane gałęzie z drzew i krzewów)
i) 15 01 02 – Duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki, wiadra)
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty gospodarcze.