2 lutego 2018
 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z bardzo trudną i stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń i realnym zagrożeniem przeniesienia wirusa ASF na teren województwa łódzkiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że 16 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury Dłutowie, przy ul. Polnej 3 odbędzie się spotkanie mające na celu podjęcie stosownych działań aby zapobiec rozprzestrzenianiu choroby na terenie województwa łódzkiego.

W czasie spotkania omówione będą aktualne problemy związane z bioasekuracją ferm hodowców trzody chlewnej, obowiązkami ciążącymi na hodowcach oraz sprawy odszkodowań.

30 stycznia 2018
 

Informacja o zmianie planu zagospodarowania dla wsi Petrykozy Osiedle oraz części wsi Piątkowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2018 r. do 08.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 10:00 do 13:00.

Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5750

30 stycznia 2018
 

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania

Realizacja działań 2017r.

Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania: czytaj całość →

25 stycznia 2018

Urząd Gminy w Pabianicach  informuje, że w dniu 27 stycznia 2018 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Łaskiej 13 w Pabianicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

8 stycznia 2018
 

Informacja

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku B, I piętro
termin: 10 stycznia 2018 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00
Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6027751-spotkanie-informacjne
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.