12 września 2018
 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej podczas których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na Radnych Rady Gminy Pabianice oraz zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Pabianice.

13.09.2018 (czwartek)
13:00 – 15:00

14.09.2018 (piątek)
17:30 – 20:00

15.09.2018 (sobota)
11:00 – 14:00

17.09.2018 (poniedziałek)
18:00 – 24:00

30 sierpnia 2018
 

Lista wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania

W związku ze zwiększeniem puli środków w ramach Programu dofinansowań kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła na lata 2018-2020 niniejszym przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania:

L.p.Adres budowyRok produkcji istniejącego kotłaKwota dofinansowania
1Piątkowisko 128198111254,50
2Górka Pabianicka 32 a198910450,00
3Wola Żytowska 15199012250,00
4Żytowice 6419907449,50
5Wola Żytowska 47199133671,25
6Pawlikowice 50199111851,05
7Wola Żytowska 25 b19937700,42
8Świątniki 5819948850,00
9Piątkowisko 1719975500,00
10Piątkowisko 519978250,00
11Szynkielew 2719985000,00
12Hermanów 8199913500,00
13Petrykozy 3219996750,00
14Kudrowice 2419997500,00
15Jadwinin 35 B200016000,00
16Piątkowisko 4220007854,17
17Piątkowisko, ul, Stadionowa 2820017467,33
18Piątkowisko 12020024050,00
19Piątkowisko 116 A200211151,80
20Piątkowisko 34 a200311512,73
21Piątkowisko 2820037573,73
22Świątniki 20 A20036300,00
23Górka Pabianicka 5120046691,20
24Jadwinin 9 C20047994,14
25Petrykozy Osiedle, ul. Bacy 21200514700,00
26Piątkowisko 6220058069,42
27Porszewice 520058450,00
28Hermanów 27 L200616200,00

21 sierpnia 2018
 

Wyniki naboru wniosków na wymianę pieców i palenisk węglowych

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Pabianice za zainteresowanie programem dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.

Do 31 lipca 2018 roku złożonych zostało  45 wniosków. W związku z tym, że w tegorocznym budżecie na realizację programu Rada Gminy Pabianice przeznaczyła 208 tys. zł do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 19 wniosków, których łączna wartość wynosi ponad 200 tys. zł. 6 wniosków, na łączną kwotę 60 tys. zł zostało umieszczonych na liście rezerwowej, będą one procedowane w przypadku jeśli zostaną wolne środki.

Pozostałych wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w roku bieżącym zapraszamy do udziału w programie w latach następnych.

Listę rankingową wniosków publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6052