Powołano komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Comments are closed.