PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 108258E – ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice

mająca na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych, warunków życia mieszkańców,

dostępności do usług publicznych w tym do miejsc rekreacji i aktywności sportowej poprzez

zastąpienie nawierzchni gruntowej asfaltową, budowę chodników i połączenie inwestycji

z tworzeniem sieci szkieletowej Internetu szerokopasmowego oraz oświetleniem ulicznym.

jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania pn.

Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 108283- ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice

mająca na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych, warunków życia mieszkańców,

dostępności do usług publicznych w tym do miejsc rekreacji i aktywności sportowej poprzez

zastąpienie nawierzchni gruntowej asfaltową, budowę chodników i połączenie inwestycji

z tworzeniem sieci szkieletowej Internetu szerokopasmowego oraz oświetleniem ulicznym.

jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania pn.

Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Accessibility Toolbar