Telefony alarmowe

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej przyjmowane jest pod następującymi numerami telefonów:

  • 601 853 055 – północna część Gminy (Gorzew, Górka Pabianicka, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Wysieradz, Petrykozy, Piątkowisko, Porszewice, Szynkielew, Świątniki, Wola Żytowska i Żytowice)
  • 509 954 076 – południowa część Gminy (Hermanów, Jadwinin, Pawlikowice, Rydzyny, Terenin, Władysławów i częściowo Bychlew)

Zgłaszanie awarii sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew, Jadwinin, Piątkowisko – tel. 602-130-942

Zgłaszanie zwierząt, które brały udział w zdarzeniach drogowych (nie dotyczy odcinków dróg ekspresowych S-8 i S-14):

  • 42 213 96 60 (w godzinach pracy Urzędu Gminy)
  • 500 726 583, 519 108 186 (całodobowo PHU Sandra, ul. Dąbrowskiego 34/26, Pabianice)

Zgłaszanie bezpańskich psów:

  • 42 213 96 60 (w godzinach pracy Urzędu Gminy)