4 stycznia 2019
 

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Z kulturą na Ty w 2019”, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty.

21 grudnia 2018
 

Praca Urzędu Gminy w święta.

Informujemy, że 24 grudnia (wigilia) oraz 31 grudnia (sylwester) Urząd Gminny w Pabianicach będzie czynny do godziny 13:00.

18 grudnia 2018
 

Komunikacja w święta

Linia 260:
W dniach 24 i 31 grudnia nie kursuje

Linia 261:
24 grudnia z Waltera-Jankego kursuje do godz. 16:40, z Górki Pabianickiej do 15:54.
31 grudnia obowiązuje rozkład jazdy roboczy bez zmian.

Linia 262:
24 i 31 grudnia obowiązuje rozkład jazdy roboczy bez zmian.

Linia 265:
24 grudnia z Dworca PKP kursuje do godz. 17:05, z Pawlikowic do 17:28 (do zajezdni).
31 grudnia z Dworca PKP kursuje do godz. 19:05, z Pawlikowic do 19.33 (do zajezdni).