Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

27 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku. została wyłączona

Data ogłoszenia: 27.02.2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) , uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Continue Reading →

Zamknięcie przejazdu na Wspólnej

21 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie przejazdu na Wspólnej została wyłączona

W związku z trwającymi pracami budowlanymi na linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska Wola od 24.02.2020 przez 14 dni będzie zamknęty przejazd kolejowy na ul. Wspólnej w Pabianicach. Planowany czas zamknięcia może ulec zmianie.

21 lutego 2020
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Nabór wniosków na dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona

Nabór wniosków na dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 17 lutego do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich
kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr VI/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
O dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych, i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice:
www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

9 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT została wyłączona

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Continue Reading →

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

7 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację została wyłączona

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

Continue Reading →