6 listopada 2018
 

Odbiór odpadów 12 listopada 2018.

Zarząd Spółki „Eko-Region” informuje, że w dniu 12 listopada 2018 r. odbiór odpadów na terenie gminy Pabianice będzie przebiegał zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

19 października 2018
 

Wybory Samorządowe 2018 r.

4 listopada 2018 r. odbędzie się głosowanie ponowne w wyborach Wójta Gminy Pabianice.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach z dnia 22 października 2018 r.o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU 4.XI.2018 r. OTWARTE BĘDĄ W GODZINACH 7:00 – 21:00

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z ich adresami i granicami obwodów:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bychlewie
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Bychlewie, Bychlew 13
Granice obwodu: Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Terenin, Władysławów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pawlikowicach
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach, Pawlikowice 103
Granice obwodu: Rydzyny, Pawlikowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Petrykozach
Adres siedziby Komisji: Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Petrykozy 52
Granice obwodu: Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Petrykozy, Petrykozy-Osiedle, Porszewice, Szynkielew, Świątniki

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Piątkowisku
Adres siedziby Komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku, Piątkowisko 107
Granice obwodu: Kudrowice, Piątkowisko

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Żytowicach
Adres siedziby Komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny Oddział w Żytowicach, Żytowice 34
Granice obwodu: Huta Janowska, Janowice, Konin, Majówka, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice

Mapa z lokalizacjami Obwodowych Komisji Wyborczych

27 września 2018
 

Publikacja oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Z kulturą na Ty w 2018”, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty dostępna pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=6113

26 września 2018
 

Spotkanie w sprawie programu “Czyste powietrze”.

Dziś w sali OSP w Górce Pabianickiej odbyło się spotkanie informacyjne podczas którego Pani Anna Sicińska, pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przedstawiła zasady rządowego programu “Czyste powietrze“. Dziękujemy Państwu za okazanie zainteresowania tym programem czego dowodem była wysoka frekwencja. Przypominamy, że w przypadku pytań mogą się państwo kontaktować z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi m.in. pisząc na adres poczty elektronicznej doradztwo@wfosigw.lodz.pl Zapraszamy również na stronę funduszu www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php.