Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

9 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT została wyłączona

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Continue Reading →

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

7 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację została wyłączona

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

Continue Reading →

Nabór wniosków na wymianę kotłowni i palenisk węglowych

22 stycznia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Nabór wniosków na wymianę kotłowni i palenisk węglowych została wyłączona

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 17 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl/1621/152/program-likwidacji-lokalnych-kotlowni-lub-palenisk-weglowych-na-lata-2018-2020.html

Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych

15 stycznia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych została wyłączona

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem, importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

Więcej informacji: piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

GDK zaprasza na koncert Eleni

14 stycznia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania GDK zaprasza na koncert Eleni została wyłączona

Tej  gwiazdy nikomu przedstawiać nie trzeba. Już 7 marca o godz. 18:00 w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie wystąpi dla Was Eleni. 

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Gminnym Domu Kultury z/s w Bychlewie,  Bychlew 107B,
Telefon: 42 214 08 86
E-mail: gdkbychlew@gmail.com

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.