10.X – Termin wpłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że 10 października mija termin regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2019 r. 

Aktualnie obowiązujące stawki to:

– 14 zł/osobę/miesiąc – odpady segregowane
– 28 zł/osobę/miesiąc – odpady niesegregowane

Dziękujemy za wpłaty w terminie.

Accessibility Toolbar