Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki, część wsi Szynkielew i część wsi Bychlew, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 25 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice w godzinach od 13:00 – 15:00.

Pełna treść informacji dostępna jest pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=4348

Accessibility Toolbar