Konsultacje społeczne dot. nazw miejscowości

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice /Dziennik. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 ,poz. 2996 / oraz zarządzenia nr 2 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17.01.2017 w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice dotyczących zniesienia nazwy części wsi na wieś w sołectwach: Pawlikowice, Rydzyny i Szynkielew.

1. Wójt Gminy Pabianice zawiadamia, że Gmina Pabianice przygotowuje wniosek dotyczący zmiany określenia rodzaju miejscowości z części wsi na rodzaj miejscowości wieś w sołectwach:
Pawlikowice, Rydzyny i Szynkielew.

2. Konsultacje z mieszańcami przeprowadzane będą w formie
a) zebrania wiejskiego w sołectwach:
Pawlikowice w dniu 06.02.2017o godz.17.00 w OSP Pawlikowice
Rydzyny w dniu 07.02.2017 o godz. 17.30 w OSP Rydzyny
Szynkielew w dniu 09.02.2017 o godz. 17.00 w Barze „Kaska”
b) internetowej w powyższych sołectwach w dniach od 2.02.2017 do 16.02.2017
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wymienionych sołectw , którzy ukończyli 16 lat.
4. Informacje dotyczące zniesienia rodzaju miejscowości z „części” wsi na rodzaj miejscowości „wieś” dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pabianice.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.pabianice.gmina.pl. Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 16.02.2017.

Accessibility Toolbar