Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju „Na zielono” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spotkania ze sztuką – organizacja spektakli teatralnych dla mieszkańców gm. Pabianice”

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty: bip.pabianice.gmina.pl/?p=document&action=show&id=6424&bar_id=5593

Accessibility Toolbar