Rozliczenie inwestycji ul. Złota i Stadionowa

Gmina Pabianice do końca 31.03.2018 zakończy rozliczenie inwestycji związanych z przebudową ul. Złotej i Stadionowej w Piątkowisku. Znaczna część środków na te zadania zostało pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 4 190 726,46 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 63%. Ostateczna kwota dofinansowania będzie znana dopiero po rozliczeniu inwestycji, której termin zgodnie z umową określony został na dzień 31.03.2018 r.

Ostatecznego odbioru robót związanych z przebudową ulic Złota i Stadionowa w Piątkowisku dokonano 31.08.2017 r.

Accessibility Toolbar