Dotacje na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Informacja Wójta Gminy Pabianice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 r.

Na podstawie:

  1. Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr II/14/2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r.,
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 z późn. zm),
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w 2019 r.”

  1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 40 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 9 000 zł – Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie
  3. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens”- 22 000 zł – Kolonie w Romanówce
  4. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pabianice – 11 000 zł – Kolonie w Murzasichle
  5. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 3 340 zł – Obóz sportowy w Burzeninie
  6. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 4 660 zł – obóz sportowo-wypoczynkowy w Niechorzu

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

Accessibility Toolbar