Historia blisko Ciebie

Od teraz podróżując po Gminie Pabianice będziecie nie tylko mogli podziwiać wiejskie krajobrazy, ale również dowiedzieć się coś na temat historii okolicy.
Stowarzyszenie FolklorMaSens! wspólnie z Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic oraz Gminą Pabianice przygotowało dla Was dwie trasy, które przybliżą historię ziem obecnie znajdujących się w granicach Gminy Pabianice.

Każda z tras to sześć tablic zawierających informacje o historii najbliższej okolicy, zdjęcia oraz archiwalne mapy. Każda z tablic zawiera również kod QR, który pozwala przenieść się na stronę internetową zawierającą więcej informacji na temat danego punktu (dostępną również pod adresem: www.historia.pabianice.gmina.pl)

W najbliższych dniach pojawi się również mapa turystyczna, dostępna w m.in. w Urzędzie Gminy która ułatwi znalezienie zarówno wszystkich tablic jak również innych ciekawych miejsc na terenie Gminy Pabianice.

Zapraszamy w podróż przez dawne „Państwo Pabiańskie”, śladami osadników z początków XIX w oraz do zapoznania się z przebiegiem walk z początków I wojny światowej, które toczyły się w naszej okolicy.

Operacja pn. „Wytyczenie dwóch szlaków turystycznych na terenie Gminy Pabianice mająca na celu promocję i poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD „BUD-UJ Razem” poprzez wyznaczenie 2 szlaków turystycznych na terenie Gminy Pabianice o charakterze historyczno-kulturalno-przyrodniczym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Accessibility Toolbar