24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice

Na zlecenie Multiconsult Polska Sp. z o.o. informujemy, iż w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 19:30 w Szkole Podstawowej w Petrykozach odbędzie się druga tura spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy Pabianice w ramach konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej dużej prędkości na odc. Łódź – Sieradz.

Celem spotkania będzie:

  • zaprezentowanie mieszkańcom uszczegółowionych rozwiązań technicznych dla wariantowych rozwiązań na obecnym etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego;
  • omówienie wniosków z przeprowadzonych analiz I tury konsultacji społecznych;
  • omówienie analizowanych obecnie wariantów w kontekście wniosków z wykonanych na obecnym etapie analiz.

W ramach II tury konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej dużej prędkości na odc. Łódź – Sieradz, udostępniamy:

I. Materiały informacyjne  

www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny

II. Szczegółowe mapy wariantów:

1) Wariant I – W51 (w śladzie starego wariantu W43 zielony)

www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51

2) Wariant II – W52 (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)

www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52

3) Wariant III – W53 (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)

www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

Accessibility Toolbar