Informacja o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy o wyłożeniu od 26 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00. do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3301

Accessibility Toolbar