Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego

Zapraszamy do współpracy w ramach Sieci Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego!!!

Europejski Fundusz Społeczny od kilku lat przyczynia się do rozwoju kraju, w tym wspierania działań na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. W związku z powyższym Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi w partnerstwie z Łowickim Stowarzyszeniem „Dać szanse” oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Wspólna Sprawa” zapraszają organizacje pozarządowe świadczące swoje usługi seniorom lub organizacje pozarządowe, w których działają seniorzy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego”.

W ramach projektu powstanie Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych, której głównym celem jest wzmocnienie potencjału III sektora jako silnego partnera administracji publicznej i samorządowej województwa łódzkiego. Zrzeszone organizacje będą stanowiły silniejszy podmiot dbający o interesy jej członków poprzez rozwój sektora i wpływania na proces decyzyjny władz centralnych i samorządowych. Ponadto członkostwo w Sieci umożliwi wspólną realizację nowych inicjatyw oraz ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań, w tym środków unijnych.

Dodatkowo w ramach udziału w Sieci dla jej członków dostępne będą:

  • Udział w konferencjach i panelach eksperckich w ramach Sieci,
  • Bezpłatne szkolenia, w tym m.in. współpraca w ramach sieciowania, zewnętrzne źródła finansowania, współpraca z administracją publiczną, liderzy lokalni
  • Bezpłatne doradztwo (prawne i księgowe),
  • Wizyty studyjne

Okres realizacji projektu od 01.08.2014r. do 30.06.2015 r.

Do projektu w ramach Sieci mogą przystąpić formalne (stowarzyszenia, fundacje, związki) i nieformalne (kluby, koła) organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się i działa na terenie województwa łódzkiego.

Rekrutacja trwa od 01.11.2014 – 30.12.2014 r.

W ramach rekrutacji prowadzone będą spotkania informacyjno-rekrutacyjne w każdym z powiatów.

Szczegółowe informacje na temat spotkań i dokumentów rekrutacyjnych znaleźć można na stronie:
www.ie.lodz.pl oraz w Biurze Projektu!

Accessibility Toolbar