Ankieta dla mieszkańców gminy.

Urząd Gminy w Pabianicach zaprasza osoby zainteresowane budową mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne do wypełnienia ankiety która posłuży do oszacowania zainteresowania tego typu instalacjami i pozwoli na poszukiwanie przez gminę źródeł finansowania, najbardziej odpowiadających potrzebom mieszkańców.

pabianice.gmina.pl/ankiety/index.php/525852/lang-pl

Ankietę można wypełnić też w formie papierowej, formularze dostępne są na parterze Urzędu Gminy, przy wejściu.

Accessibility Toolbar