Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r.

6 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r. została wyłączona

Nowa stawka – 22 zł/osobę/miesiąc

Obowiązek segregacji dla wszystkich. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ulga 10% dla osób kompostujących odpady i rezygnujących z kosza na BIO.

Continue Reading →

Zawieszenie linii BUS

31 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zawieszenie linii BUS została wyłączona

KOMUNIKAT: W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 01.04.2020r. (tj. od środy) busowe połączenia komunikacyjne na trasach:

Lutomiersk – Janowice – Żytowice – Wola Żytowska – Piątkowisko – Pabianice, obsługiwane przez firmę PHU OLA Tomasz Trzeszczak,

Rydzyny – Pawlikowice – Terenin – Bychlew – Pabianice, realizowane przez firmę PUH Mariusz Nowak,

zostają zawieszone do odwołania.

Ograniczenie przemieszczania

24 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Ograniczenie przemieszczania została wyłączona

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Więcej informacji: www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi.

18 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi. została wyłączona

Numer telefonu (42) 664 19 04
To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości:

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,
  oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.
+48 695422338
+48 663114439
+48 782236442
+48 782277228
+48 663154463
+48 665386932
Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

Zamknięcie PSZOK

16 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie PSZOK została wyłączona

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Pabianice Wójt Gminy informuje, że podjęto decyzję o zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

Stan zagrożenia epidemicznego

14 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Stan zagrożenia epidemicznego została wyłączona

Informujemy że stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) w okresie zagrożenia epidemicznego zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Zamknięcie Urzędu Gminy dla Interesantów

14 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie Urzędu Gminy dla Interesantów została wyłączona

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 32/2020 z 14 marca 2020 r. od 16 marca do odwołania, wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne podległe Wójtowi Gminy Pabianice będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

Obsługa interesanta możliwa będzie tylko telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w godzinach pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Zapytania i wnioski do Urzędu można kierować na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UrzadGminyPabianice/skrytka (dowolny formularz można załączyć do pisma ogólnego do urzędu)

Zapraszamy również to kontaktu telefonicznego z Urzędem, nr tel:

 • 42 213 96 60,  
 • 42 213 96 76,   
 • 42 213 95 08,   
 • 42 215 26 69,
 • 42 213 95 98,   
 • 42 213 96 92,     
 • 42 215 56 52

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

Wstrzymanie odczytów wodomierzy przez inkasenta

13 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Wstrzymanie odczytów wodomierzy przez inkasenta została wyłączona

Informuje, że od dziś do odwołania zostają wstrzymane odczyty wodomierzy dokonywane w terenie przez inkasenta.

Prosimy o samodzielne sprawdzanie ich stanu i przekazywanie do Urzędu Gminy telefonicznie na nr. 42 213 96 60 wew. 137 lub elektronicznie na adres e-mail: fakturywodkan@pabianice.gmina.pl

W treści wiadomości prosimy o wpisanie stanu wodomierza, imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości.

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl