Analiza perspektyw demograficznych w kolejnych pięciu latach w grupie wiekowej do lat 16 w kontekście istniejącej bazy oświatowej

Przedstawione niżej opracowanie ma na celu pokazanie pięcioletniej perspektywy i prognozy demograficznej, która determinuje w najwyższym stopniu kształt gminnej oświaty, liczbę i wielkość placówek, wielkość zatrudnienia, szanse rozwoju lub ich brak. Prognoza i wypływające z niej wnioski mogą ulec zmianie w przypadku podjęcia kolejnych nowych uregulowań ustawodawczych np. kolejnego przesunięcia w czasie obniżenia wieku szkolnego.

[gview file=”http://pabianice.gmina.pl/dokumenty/20120903_Analiza_demograficzna.pdf” save=”1″]

Accessibility Toolbar