Apel o racjonalne używanie wody

Z uwagi na przedłużającą się suszę glebową i ponad trzykrotnie zwiększony pobór wody z wodociągów gminnych następuje spadek ciśnienia w sieci, łącznie z brakiem zasilania w wodę niektórych rejonów Gminy. W związku z powyższym apelujemy o ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum gwarantującego zapewnienie niezbędnych potrzeb ludzi i zwierząt

Accessibility Toolbar