Lista wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania

W związku ze zwiększeniem puli środków w ramach Programu dofinansowań kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła na lata 2018-2020 niniejszym przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania: L.p. Adres budowy Rok produkcji istniejącego kotła Kwota dofinansowania 1 Piątkowisko 128 1981 11254,50 2 Górka Pabianicka 32 a 1989 10450,00 … Dowiedz się więcej

Konkurs ofert na opiekuna dziennego – Gmina Pabianice

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 45 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650), ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwały Nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, ogłaszam:

Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Pabianice, dnia 14 czerwca 2018 r.     Informacja Wójta Gminy Pabianice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”               Na podstawie : Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określonego w uchwale nr XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  … Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne treści Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 – 2023

Gmina Pabianice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023. W dniach od 1 czerwca do 6 lipca bieżącego roku odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu. Projekt Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym przez 35 dni będzie dostępny na stronie internetowej gminy www.pabianice.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Torowej 21 w Pabianicach w Sekretariacie. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie go do dnia 06.07.2016 r. na adres mailowy: magdalena.kardas@pabianice.gmina.pl lub w wersji papierowej do Sekretariatu Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar