Harmonogram wymiany pojemników na metale i tworzywa sztuczne – czerwiec 2021


Bychlew: 7 czerwca (poniedziałek)
Hermanów: 8 czerwca (wtorek)
Górka Pabianicka: 9 czerwca (środa)
Szynkielew: 9 czerwca (środa)
Kudrowice: 10 czerwca (czwartek)

Stosowany do tej pory pojemnik zielony z żółtą klapą zostanie wymieniony na pojemnik w kolorze żółtym. Wymiany dokonywać będzie firma EKO-REGION Sp. z o o.

Prosimy o pozostawienie pojemników (po odbiorze odpadów) przed posesją do czasu wymiany pojemnika. O kolejnych terminach wymiany pojemników będziemy informować na bieżąco.
UWAGA! Wymiana może potrwać 2-3 dni.

Wymiana pojemników w pozostałych miejscowościach planowana jest w lipcu.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie spełnienia wymagań bioasekuracji

W związku z publikacją w Dz. U. KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie wdrażania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Informacja o debacie nad raportem o stanie gmin

Informuję, że podczas sesji planowanej w miesiącu czerwcu, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi odbędzie się również debata nad raportem o stanie gminy.

Raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Pabianice na sesji dnia 28 maja 2021 r. o godz.10:00.

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7, 8 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) istnieje możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem przez mieszkańców gminy Pabianice w liczbie maksymalnie do 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie, a także dane kontaktowe.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 do dnia 27 maja 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
/-/Jerzy Błoch

y