Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19


Wójt Gminy Pabianice informuje o przystąpieniu do realizacji „Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19”, który będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach 21, 95-200 Pabianice.

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.o starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Czytaj dalej

Dostawa pojemników na papier

Od 04 stycznia 2021 r. „Eko-Region” sp. z o. o. będzie dostarczać do nieruchomości na terenie Gminy Pabianice pojemniki do odbioru odpadów w kolorze niebieskim przeznaczone na papier. Odbiór odpadów z tych pojemników odbywać się będzie od stycznia 2021 r. według harmonogramów odbioru.
Do pojemnika niebieskiego:

Należy wrzucać:Nie należy wrzucać:
• Opakowania z papieru, kartonu, tektury (zgniecione)
• Tekturę falistą
• Gazety i czasopisma
• Katalogi, ulotki
• Papier, zadrukowane kartki
• Książki i zeszyty
• Torebki i worki papierowe
• Papier pakowy
• Zadrukowane kartki
• Zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru
• Papieru lakierowanego lub powleczonego folią
• Kartonów po mleku, napojach
• Pieluch jednorazowych, podpasek
• Zużytych ręczników papierowych
• Chusteczek higienicznych
• Papierowych worków po nawozach cementach i materiałów budowlanych
• Tapet

Utrudniony odbiór odpadów na ul. Cynkowej

W związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, utrudniony będzie odbiór odpadów z nieruchomości położonych przy ulicy Cynkowej nr posesji 43- 43N oraz 45B-45K.

Firma wywozowa dostarczy Państwu worki na odpady.

Prosimy zatem o wystawianie poszczególnych odpadów zgodnie z harmonogramem
w workach dostarczonych przez firmę wywozową do miejsc dostępnych, do których będzie możliwy swobodny dojazd śmieciarki – przed roboty kanalizacyjne.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zakończyła się budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej i Cynkowej w Piątkowisku w Woli Żytowskiej oraz w Rydzynach.

 Inwestycje te są pierwszym etapem realizacji projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna, Działanie Ochrona powietrza, Poddziałanie Ochrona powietrza – ZIT, na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/19-00.

Ul. Parkowa w Piątkowisku, oświetlenie uliczne
Piątkowisko, ul. Parkowa

Celem bezpośrednim projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice                 z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (oprawy LED). Budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego.

Czytaj dalej

Praca PSZOK 24 grudnia.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Pabianice przy ul. Łaskiej 13 w dniu 24.12.2020 r. będzie czynny do godz. 13:00.