SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE DOT. KONKURSU RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 (usługi społeczne).
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2020 w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące konkursu m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie.
Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania bezpośrednio pracownikom WUP w Łodzi  pytań związanych z ogłoszonym konkursem na czacie, przy użyciu mikrofonu.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 września 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WUP w Łodzi.

Link do informacji o spotkaniu i formularza zgłoszeniowego na stronie WUP>>>

Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska

W dniu 13 lipca 2020 r. Wójt Gminy Pabianice Pan Marcin Wieczorek podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska”.
W ramach projektu planowany jest zakup 4 szt. tablic sołeckich, co przyczyni się do usprawnienia przekazywania istotnych dla społeczności informacji ze strony Sołtysa, Wójta Gminy, podmiotów działających na terenie sołectwa. Tablice pozwolą na sprawne dotarcie z najpilniejszymi informacjami do osób starszych, które często nie maja zwyczaju szukania informacji na stronach internetowych gminy. Dzięki tablicom Sołtys będzie mógł poinformować w krótkim terminie o zebraniach sołeckich, wydarzeniach, konsultacjach społecznych itp.

Logo: Z wami zmieniamy Łódzkie

Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.2.2

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Rolniku z województwa łódzkiego! Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020, Obowiązkową metodą podczas Spisu będzie samospis internetowy.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz! Spisz się przez Internet!

Aby otrzymać upominek należy: wejść na stronę spisrolny.gov.pl przejść do aplikacji spisowej, dokonać samospisu, przesłać na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl chęć udziału w akcji „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!” wraz z danymi do wysyłki**, na które należy wysłać upominek.
50 pierwszych gospodarstw rolnych, które W PEŁNI zakończą SAMOSPIS gospodarstwa, a kompletność ich formularza zostanie pomyślnie zweryfikowana – otrzyma upominek.

Szczegóły akcji: lodz.stat.gov.pl/rolneupominki/