Zakup ciągnika z udziałem środków WFOŚiGW

Zadanie „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice” o całkowitym koszcie 535 050,00 zł brutto zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 535 050,00 zł.

W ramach zadania zakupiliśmy ciągnik marki New Holland T6.125 wraz z osprzętem: wysięgnikiem wielofunkcyjnym, głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi i odmularką do rowów.

www.wfosigw.lodz.pl/

Objazd linii 265 od 23 sierpnia

Od poniedziałku 23 sierpnia 2021 r., w związku z planowanym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 485 w Jadwininie, spowodowanym jej przebudową, do odwołania zostaje wprowadzona tymczasowa zmiana trasy linii 265 w obydwu kierunkach. Autobusy pojadą objazdem przez Pawlikowice (przy OSP), Terenin i Bychlew (ulicą Arkuszyńskiego do DW485).

Z Pabianic autobusy linii 265 dojadą bez zmian do przystanku Bychlew / sklep, następnie pojadą objazdem ulicą Arkuszyńskiego w kierunku Terenina, następnie przez Pawlikowice (przy OSP) do drogi wojewódzkiej nr 485 i dalej stałą trasą do krańcówki Pawlikowice. Analogiczna zmiana trasy obowiązuje w przeciwnym kierunku.

Więcej informacji: komunikacjapabianice.pl/index.php?subaction=showfull&id=1629231029&archive=&start_from=&ucat=102&

Przyjdź i załóż profil PUE

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS.

Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS w czasie dyżuru w Urzędzie Gminny w Pabianicach

Zapraszamy

10 sierpnia 2021 r.
w godzinach 09:00 – 11:00

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku
o świadczenie z programu Dobry Start, może liczyć na pracowników ZUS.

WAŻNE!!!
Przychodząc na dyżur zabierz ze sobą dowód osobisty, numer konta bankowego oraz adres e-mail.

Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice podaje do publicznej wiadomości informacje o uproszczonej ofercie  realizacji zadania publicznego.Na podstawi

e art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego