Bezpłatne czipowanie psów

Urząd Gminy w Pabianicach uprzejmie informuje, iż zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice, rozpoczynamy akcję dobrowolnego znakowania (czipowania) psów właścicielskich oraz umieszczania ich w bazie danych.

Znakowanie psów odbywać się będzie w Przechodni Weterynaryjnej „Vetmedic” z siedzibą Pabianice ul. Kopernika 15.

Akcję znakowania (czipowania) psów rozpoczynamy z dniem 1 lipca 2016 r.

Mieszkańcy Gminy Pabianice zameldowani na terenie Gminy mają możliwość dobrowolnego znakowania (zaczopowania) psa/psów i umieszczenia go/ich w bazie danych.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Pabianice w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w pok. 17, w godzinach pracy urzędu.

Po zaakceptowaniu wniosku wydane zostanie skierowanie na znakowanie (czipowanie) psa/psów.

Accessibility Toolbar