Bezpłatne usługi doradcze.

W okresie od 11 lipca do 15 listopada 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 realizowane będą usługi doradcze, czyli bezpłatne wsparcie firmy doradczej, w celu udzielenia pomocy Beneficjentom przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2013.

Usługi doradcze świadczone będą w siedzibie Podregionu Centralnego, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, parter pokój nr 6. Zapisy oraz dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Tomczak-Dratkiewicz, tel. 48 878-31-54, email: podregion@powiat-brzeziny.pl

Accessibility Toolbar