Bioasekuracja gospodarstw

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach dotyczące bioasekuracji ferm dla gospodarstw utrzymujących drób oraz trzodę chlewną w poszczególnych gminach terenu powiatu pabianickiego.

Accessibility Toolbar