100 tysięcy złotych na projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina Pabianice otrzymała 100 tys. zł, czyli 100% dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach środków z programu Cyfrowa Gmina planowana jest modernizacja i rozbudowa obecnie wykorzystywanej infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Działania te mają na celu głównie zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych i wykorzystywanych w Urzędzie Gminy.

Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa                V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Umowa została zawarta między Gminą Pabianice i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

12 maja (czwartek) Urząd Gminy w Pabianicach będzie czynny dla interesantów do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kończy się II etap konsultacji przebiegu KDP

Przypominamy o kończącym się II etapie konsultacji przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Tylko do 9 maja mogą Państwo zgłosić swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny

III. SZCZEGÓŁOWE MAPY WARIANTÓW:

1) Wariant I – W51 czerwony (w śladzie starego wariantu W43 zielony)
www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51

2) Wariant II – W52 różowy (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)
www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52

3) Wariant III – W53 żółty (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)
www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

Agro-Market24.pl

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie agro-market24.pl/

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice

Od 27 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. na terenie sołectwa Gorzew-Okołowice odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 11.04.2021 r. na wniosek mieszkańców sołectwa. Pod wnioskiem o dokonanie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa, tj. sołectwo Gorzew i sołectwo Okołowice, podpisało się 61 osób. Na podstawie wpisu do rejestru ewidencji ludności oraz złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych ustalono, że mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice jest 51 z 61 podpisanych osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także postanowienia wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pabianice zarządzono powyższe konsultacje, których wynik zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Gminy podczas podejmowania decyzji o podziale sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl. Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz.

Szczegółowe informacje: bip.pabianice.gmina.pl/5473/3/konsultacje-w-sprawie-podzialu-solectwa-gorzew-okolowice.html

UWAGA!

Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed 27 kwietnia 2022 r. lub po dniu 20 maja 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.StowarzyszenieNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji
 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Piątkowisko
Sportowe Wakacje 202236 500 zł
2.Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”
Bychlew
Obóz letni w ośrodku
wypoczynkowym Hotel
Fortis Ostrołęka
20 200 zł

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

II tura konsultacji KDP – ankieta

W ramach II tury konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej dużej prędkości na odc. Łódź – Sieradz, udostępniamy:
I. ANKIETA – II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (termin zakończenia zbierania uwag do 9 maja 2022 r.)
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u
 
II. MATERIAŁY INFORMACYJNE 
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny
 
III. SZCZEGÓŁOWE MAPY WARIANTÓW:
 
1) Wariant I – W51 czerwony (w śladzie starego wariantu W43 zielony)
www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51
 
2) Wariant II – W52 różowy (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)
www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52
 
3) Wariant III – W53 żółty (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)
www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53