Szkolenie dla rolników – Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady

Łódzki ośrodek doradztwa rolniczego zs. w Bratoszewicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Łask

Zaprasza w dniu 07.03.2023 r. (wtorek), godz. 10.00

na szkolenia na temat:

  1. Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady. Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolnych poprzez: – płatności bezpośrednie – nowe wymogi warunkowości, ekoschematy.

Prowadzący: Zbigniew Łaptuta ŁODR

Miejsce szkolenia: Górka Pabianicka sala OSP

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR

Uwaga. Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR w Pabianicach od dnia 02.03.2023 r.

Nowa siedziba ARiMR znajduje się przy ul. Partyzanckiej 15 w Pabianicach (róg Lutomierskiej). Ponadto w dniach 28.02. – 01.03.2023 r. nie będzie kontaktu teleinformatycznego z biurem.

Szkolenie dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Pabianicach zapraszam na szkolenie, które to odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym tzw. „szkolenie chemizacyjne” w sali OSP Górka Pabianicka o godz. 10:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia.

Uwaga! Proszę o potwierdzenie uczestnictwa SMS-em (imię i nazwisko, kurs chemizacyjny Górka Pabianicka) lub telefonicznie  pod nr tel.  600-293-962. Opłata za kurs wynosi 120 zł, wpłata na kursie.

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika

„Ewidencja zabiegów ochrony roślin”.

Liczba miejsc ograniczona.     

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 Grzegorz Antoniewski

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Czytaj dalej

Informacja o pracy kasy 29 i 30 grudnia 2022 r.

29 grudnia kasa Urzędu Gminy w Pabianicach będzie czynna do godziny 12:00.

30 grudnia kasa Urzędu Gminy w Pabianicach będzie nieczynna. W tym dniu wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice.

Informujemy również, że opłaty za śmieci oraz faktury za wodę i ścieki będą wystawiane do dnia 29 grudnia do godziny 12:00.

Odsłonięcie muralu

Mural w woli żytowskiej, zawartość mapa, panorama miejscowości z 1914 r, żołnierze

Wraz z Sołectwem Wola Żytowska zapraszamy w sobotę, 26 listopada, o godz. 14:00 na oficjalne odsłonięcie muralu. Będzie to nie tylko okazja aby obejrzeć go z bliska, ale również poznać bliżej historię wydarzeń, których dotyczy. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować firmie ChRo-Met z Piątkowiska za udostępnienie podnośnika.

Sołectwa na plus

Gmina Pabianice zrealizowała kolejny projekt lokalny pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Hermanów poprzez wspólną pracę przy budowie altany ogrodowej służącej wspierania aktywności plenerowej” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji celowej w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana oraz utwardzony został teren pod nią kostką brukową. Celem projektu jest wspieranie aktywności plenerowej lokalnej społeczności oraz pogłębienie integracji mieszkańców. Wartość przyznanej dotacji to 12 tys. zł.

Gmina Pabianice zrealizowała kolejny projekt lokalny pn. „Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej” sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji celowej w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

W ramach projektu zostały zakupione dwie szafy chłodnicze w celu doposażenia świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy sołectwa Kudrowice, panie z KGW oraz druhowie z OSP Kudrowice przygotowali piknik sołecki, w ramach którego zorganizowano zabawy ruchowe i konkursy. Wspólne działania podjęty przy tych pracach w sposób pozytywny wpłynęły na integrację mieszkańców sołectwa. Wartość przyznanej dotacji to 12 tys. zł.

Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Działając na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy  Pabianice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /UrzadGminyPabianice/skrytka (W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.)

Obecnie w ofercie posiadamy:

Ekogroszek – Karlik z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Wartość opałowa Qir: 26 – 28 MJ/kg

Orzech –  KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Wartość opałowa Qir: 25 – 26 MJ/kg

NOWOŚĆ W OFERCIE – Kostka – KWK Mysłowice-Wesoła

Wartość opałowa Qir: 28 – 32 MJ/kg

Cena: 1800 zł tona

W przypadku chęci zmiany rodzaju na węgla np. z orzecha na kostkę prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pok. nr 17. Tel. 42 213 96 60 wew. 124.

Pracownicy Urzędu Gminy w dalszym ciągu będą się kontaktowali z tymi, którzy zapisali się na listę chętnych, jednak zachęcamy osoby zdecydowane skorzystać z oferty do kontaktu z nami z własnej inicjatywy. Pozwoli to przyspieszyć proces dystrybucji.

Accessibility Toolbar