Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Gmina Pabianice realizuje projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach poprzez rozbudowę infrastruktury szkoły oraz jej doposażenie.

Całkowita wartość projektu przed przetargiem wynosi 5 657 292,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 854 246,87 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

100 tysięcy złotych na projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina Pabianice otrzymała 100 tys. zł, czyli 100% dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach środków z programu Cyfrowa Gmina planowana jest modernizacja i rozbudowa obecnie wykorzystywanej infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Działania te mają na celu głównie zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych i wykorzystywanych w Urzędzie Gminy.

Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa                V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Umowa została zawarta między Gminą Pabianice i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

12 maja (czwartek) Urząd Gminy w Pabianicach będzie czynny dla interesantów do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kończy się II etap konsultacji przebiegu KDP

Przypominamy o kończącym się II etapie konsultacji przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Tylko do 9 maja mogą Państwo zgłosić swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny

III. SZCZEGÓŁOWE MAPY WARIANTÓW:

1) Wariant I – W51 czerwony (w śladzie starego wariantu W43 zielony)
www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51

2) Wariant II – W52 różowy (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)
www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52

3) Wariant III – W53 żółty (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)
www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

Agro-Market24.pl

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie agro-market24.pl/

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice

Od 27 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. na terenie sołectwa Gorzew-Okołowice odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 11.04.2021 r. na wniosek mieszkańców sołectwa. Pod wnioskiem o dokonanie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa, tj. sołectwo Gorzew i sołectwo Okołowice, podpisało się 61 osób. Na podstawie wpisu do rejestru ewidencji ludności oraz złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych ustalono, że mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice jest 51 z 61 podpisanych osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także postanowienia wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pabianice zarządzono powyższe konsultacje, których wynik zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Gminy podczas podejmowania decyzji o podziale sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl. Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz.

Szczegółowe informacje: bip.pabianice.gmina.pl/5473/3/konsultacje-w-sprawie-podzialu-solectwa-gorzew-okolowice.html

UWAGA!

Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed 27 kwietnia 2022 r. lub po dniu 20 maja 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Accessibility Toolbar