Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym

W Wigilię autobusy MZK będą kursować do godz. ok. 17:00
W Boże Narodzenie – 25 i 26 grudnia – autobusy MZK kursują według rozkładów jazdy na niedziele i święta, bez zmian.
Linia 260:
24 i 31 grudnia nie kursuje.
Linia 261:
24 grudnia z Waltera-Jankego kursuje do godz. 16:40, z Górki Pabianickiej do 15:54 (oraz o 17:08 zjazd do zajezdni z Górki Pabianickiej).
31 grudnia obowiązuje rozkład jazdy roboczy bez zmian.
Linia 262:
24 grudnia ostatni kurs z Waltera-Jankego o 16:00, z Kudrowic o 16:37.
31 grudnia obowiązuje rozkład jazdy roboczy bez zmian.
Linia 265:
24 grudnia z Sikorskiego kursuje do godz. 16:19, z Pawlikowic do 16:58.
31 grudnia z Piłsudskiego kursuje do godz. 19:09, z Pawlikowic do 19:33.
1 stycznia nie kursuje.

Źródło: komunikacjapabianice.pl/index.php?subaction=showfull&id=1639676034&archive=&start_from=&ucat=73&

Czwarte miejsce dla Gminy Pabianice wśród gmin wiejskich Województwa Łódzkiego

8 grudnia 2021 r. odbyła się Gala podsumowująca pierwszy Ranking Gmin Województwa Łódzkiego. Ranking Gmin jest wyjątkową inicjatywą, którą w tym roku po raz pierwszy w Województwie Łódzkim zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Łodzi. Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Czytaj dalej

Konsultacje programu współpracy z NGO

Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/2010 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedkładam do wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Opinie i uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach osobiście, pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl do dnia 15 listopada 2021 r.

Uznaje się uwagi i opinie za złożone w terminie wskazanym w niniejszym piśmie, jeśli w tym terminie zostaną dostarczone do Urzędu Gminy w Pabianicach w ww. formach.

Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie