Powszechny Spis Rolny

Już 1️⃣ września 2020 r. rozpocznie się #SpisRolny ‼️
Podczas tegorocznego spisu podstawową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Dofinansowanie do fotowoltaiki rusza w sierpniu

Już w sierpniu rusza nabór wniosków o dofinansowanie instalacji budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już dziś do zapoznania się z zasadami programu, które zostały określone w Uchwale Rady Gminy Pabianice Nr XXIX/218/2020 z 10 czerwca 2020 r.

bip.pabianice.gmina.pl/2278/98/20200610-sesja-xxix.html

Prosimy również zapoznać się z uchwałą nr XXXI/228/2020 z 9 lipca 2020, wprowadzającą zmianę znacznie zwiększającą grupę osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.

bip.pabianice.gmina.pl/2480/98/20200709-sesja-xxxi.html

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że ulotki, które do Państwa docierają nie są dystrybuowane przez Urząd Gminy tylko przez firmy zajmującą się sprzedażą paneli fotowoltaicznych. Zasady programu w żaden sposób nie zobowiązują do skorzystania z usług konkretnych firm jak również żadna firma nie została wybrana przez Gminę Pabianice do pośrednictwa w zbieraniu wniosków od mieszkańców. Ponadto ulotki te zawierają błędną informację co do daty rozpoczęcia naboru wniosków.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice www.bip.pabianice.gmina.pl a informacje o nim zostaną podane także na stronie internetowej urzędu, w aplikacji mobilnej oraz na profilu gminy na Facebooku.

Zdalna Szkoła Plus w Gminie Pabianice

W miesiącu czerwcu br. Wójt Gminy Pabianice przekazał Dyrektorom Szkół z terenu naszej gminy laptopy zakupione w ramach kolejnej puli dotacji unijnych z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 60 tys. złotych. Tym razem dofinansowanie które mogliśmy uzyskać wyniosło 45 tys. złotych i na taką właśnie kwotę nasz samorząd złożył wniosek.

Pozwoliło to nam tym razem, po raz kolejny zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrekcji poszczególnych placówek, zakupić 18 szt. laptopów. Wybór takiego rozwiązania oprócz mobilności sprzętu pozwoli również w bardziej komfortowy sposób wykorzystać sprzęt komputerowy na późniejszym etapie – już po ustaniu epidemii SARS-Cov-2.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej

W związku z planowanymi robotami na przejeździe kolejowo-drogowym
ul. Torowa stacji Pabianice, od 22 czerwca 2020 r. godz. 8:00 do 28 czerwca 2020 r. godz. 24:00 przejazd ten będzie zamknięty ruchu kołowego jak i pieszego.

Termin zamknięcia przejazdu może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Autobusy linii 260 i 262 pojadą objazdem. Z Waltera-Jankego dojadą bez zmian do ul. Zamkowej, dalej pojadą ul. Wspólną, Karniszewicką do Torowej i następnie stałymi trasami.

Czytaj dalej

Otwarcie Urzędu dla interesantów

Od dnia 4 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Pabianicach

rozszerza funkcjonowanie o bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z występującym stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o Państwa zdrowie, wprowadzamy do odwołania poniższe zasady bezpieczeństwa:

Czytaj dalej