Ruszają dostawy maseczek dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy Gminy Pabianice, w trosce o Wasze bezpieczeństwo zakupiliśmy maseczki wielokrotnego użytku, w które chcemy Was zaopatrzyć.

Dotarła już do nas pierwsza partia zamówienia, która dziś została spakowana. Jutro po południu, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych, rozpoczynamy ich dystrybucję. W pierwszej kolejności trafią one do Rydzyn, Pawlikowic, Janowic, Żytowic, Woli Żytowskiej, Szynkielewa, Porszewic, Okołowic i Świątnik.

O dostawach do kolejnych miejscowości będziemy Was informować.

Czytaj dalejRuszają dostawy maseczek dla mieszkańców

Zawieszenie linii BUS

KOMUNIKAT: W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, od dnia 01.04.2020r. (tj. od środy) busowe połączenia komunikacyjne na trasach:

Lutomiersk – Janowice – Żytowice – Wola Żytowska – Piątkowisko – Pabianice, obsługiwane przez firmę PHU OLA Tomasz Trzeszczak,

Rydzyny – Pawlikowice – Terenin – Bychlew – Pabianice, realizowane przez firmę PUH Mariusz Nowak,

zostają zawieszone do odwołania.

Ograniczenie przemieszczania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Więcej informacji: www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.

Wójt Gminy Pabianice dziękuje za duże zainteresowanie naszym programem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania. Do dnia 30 kwietnia 2019 roku wpłynęło 50 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2019 roku kwoty 396 400,00 zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę ponad 390 tys. zł., 14 wniosków na kwotę 214 548,25 zł umieściliśmy na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki. Pozostałych wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak środków finansowych, zapraszamy do udziału w programie w latach następnych. Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz listę rezerwową wniosków (dotacja zostanie przyznana w przypadku nieuzupełnienia braków we wnioskach przez właścicieli nieruchomości zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania).

Lista dostępna jest po adresem:
www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=6416

Czytaj dalejInformacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.