Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w kwietniu 2012 r.

Segregatory

Gospodarka komunalna

 1. Wykonano profilowanie dróg o nawierzchni szlakowo – gruntowej na terenie gminy Pabianice po okresie zimowym.
 2. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi w nawierzchniach asfaltowych dróg.
 3. Wykonano rów przydrożny wzdłuż posesji Nr. 2 w Rydzynach Dolnych na długości 80 mb oraz wykonano przepust pod drogą.
 4. Odmulono i oczyszczono z zakrzaczeń rów przydrożny w Rydzynach Potaźni na długości ok. 200 mb oraz udrożniono przepust pod drogą.

  Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymarznięć ozimin w 2012 r.

Przeprowadzona w pierwszej dekadzie marca br. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ocena stanu roślin ozimych, jak również uzyskane informacje z części gmin potwierdzają zły stan przezimowania upraw oraz konieczność ponownego przesiania niektórych zasiewów pszenicy ozimej, pszenżyta, ewentualnie rzepaku. W związku z powyższym prosimy rolników, którzy ponieśli straty z powodu wymarznięcia upraw, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy, pok. nr 17. Komunikat Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w marcu 2012 r.

Segregatory

Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami

 1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach. Wpłynęło 14 ofert. Wygrała firma JLT Jan Trawczyński z Ksawerowa za kwotę 787.200 zł.
 2. Zlecono opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014 – 2020 Pracowni Projektów Budowlanych „Proj- Art.” z Wodzierad za kwotę 7.000 zł.
 3. Eko-Region zaproponował mieszkańcom Gminy kolejną nieodpłatną usługę w zakresie usuwania odpadów komunalnych – pojemniki na makulaturę, tworzywa sztuczne, metal, wielomateriałowe opakowania. Szczegółową informację otrzymali sołtysi.
 4. Przygotowano operat dotyczący sprzedaży starej szkoły w Pawlikowicach. Wartość działki wyceniona jest na kwotę 271.000 zł, koszt rozbiórki budynku – ok. 33.000 zł.
 5. Gmina otrzymała ofertę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zakup działki o powierzchni ok. 1200 m 2 przy dawnym Ośrodku Zdrowia w Pawłówku za kwotę 118.200 zł. Oferta została przyjęta.

Czytaj dalej

Informacja Wójta Gminy Pabianice o pracy między Sesjami Rady Gminy w styczniu i lutym 2012 roku

Segregatory

 

Gospodarka komunalna

 1. Trwa przerwa zimowa przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jadwinina i Bychlewa.
 2. Trwają prace przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.
 3. Wydano 16 warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej.
 4. Eksploatowane są trzy Stacje Uzdatniania Wody (Żytowice, Górka Pabianicka i Rydzyny ) które wraz z zakupem wody ze ZW i K Pabianice zaspokajają w zakresie jakość i ilość wody potrzeby Gminy w całości. Ewentualne przerwy w dostawie wody spowodowane mogą być tylko przez nagłe i niespodziewane kataklizmy (brak zasilania w energię elektryczną znacznej części terenu Gminy).Wszystkie awarie sieci usuwane są na bieżąco.

  Czytaj dalej

Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Segregatory

Stan ludności Gminy Pabianice (stali mieszkańcy): Na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 6.129 (w roku 2010 wynosiła 6.054 , a w roku 2000 – 5.144 ) w tym mężczyzn – 3.004 kobiet – 3.125 dzieci w wieku od 0 do 18 lat jest 1.227 (20% ludności) Na pobyt czasowy na 31.XII.2011 r. zameldowanych było 172 osób ( 76 – mężczyzn i 96 kobiet). W roku 2011 na terenie … Czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego

Ciągnik rolniczy

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., W terminie od 1 sierpnia 2012 r. … Czytaj dalej

Accessibility Toolbar