Ekopracowania w Gimnazjum

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum w Piątkowisku rozpoczęło realizację programu ekologicznego w związku z utworzeniem pracowni ekologicznej w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”. Na ten cel uzyskaliśmy dotację z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI w kwocie 35100 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 45100 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz zaplanowaniu działań … Dowiedz się więcej

Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Rok szkolny 2012/2013 jest kontynuacją zmian programowych w edukacji wynikających z reformy oświatowej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2009 r.

W nowym roku szkolnym przewiduje się zmiany organizacyjne w Gimnazjum w Piątkowisku, polegające na zlikwidowaniu jednego oddziału klasy III i utworzeniu dodatkowego oddziału klasy I. W sumie łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu oddziałów będzie 12.

Dowiedz się więcej

Analiza perspektyw demograficznych w kolejnych pięciu latach w grupie wiekowej do lat 16 w kontekście istniejącej bazy oświatowej

Przedstawione niżej opracowanie ma na celu pokazanie pięcioletniej perspektywy i prognozy demograficznej, która determinuje w najwyższym stopniu kształt gminnej oświaty, liczbę i wielkość placówek, wielkość zatrudnienia, szanse rozwoju lub ich brak. Prognoza i wypływające z niej wnioski mogą ulec zmianie w przypadku podjęcia kolejnych nowych uregulowań ustawodawczych np. kolejnego przesunięcia w czasie obniżenia wieku szkolnego.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar