Zamknięcie drogi w Szynkielewie

20 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie drogi w Szynkielewie została wyłączona

W związku z budową drogi ekspresowej S-14 od 21 maja 2020 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi gminnej 108270E w miejscowości Szynkielew.

Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych

8 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych została wyłączona

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020 r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl/…/wspieramy-rolnikow-w-obszarze-na…

ARiMR: W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

8 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania ARiMR: W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020 została wyłączona

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

Continue Reading →

Zdalna szkoła

5 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zdalna szkoła została wyłączona

Gmina Pabianice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant   w wysokości 60 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Pabianice.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60 000,00 zł, w dniu 28 kwietnia br., do 4 szkół podstawowych trafiło 24 szt. laptopów. Sprzęt zaspokoi potrzeby 12 uczniów i 12 nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

5 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r. została wyłączona

W związku z wprowadzeniem z dniem 20 maraca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim zakazami i ograniczeniami, w tym braku informacji o czasie kiedy zostaną zniesione, oraz brakiem możliwości podejmowania przez zainteresowane podmioy działań związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Wójt Gminy Pabianice unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

Sołtysi przyjmują wpłaty

5 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Sołtysi przyjmują wpłaty została wyłączona

Informujemy, że do dnia 15 maja 2020 r. sołtysi będą przyjmować II ratę podatku od nieruchomości oraz do dnia 10 lipca 2020 r. opłatę za odbiór odpadów komunalnych (za  II   kwartał).

Obsługa kasowa w Urzędzie

5 maja 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Obsługa kasowa w Urzędzie została wyłączona

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną koronawirusem wszelkie wpłaty finansowe należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice:

– dla wpłat za odpady komunalne75 1090 1304 0000 0001 4382 7141,

– dla wpłat za podatki, wodę, opłatę skarbową16 1090 1304 0000 0001 4382 7136.

Natomiast w wyjątkowych sytuacjach obsługa kasowa w Urzędzie Gminy w Pabianicach będzie możliwa w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.00. 

Uwaga! zamknięcie przejazdu na drodze Górka Pabianicka – Szunkielew

24 kwietnia 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Uwaga! zamknięcie przejazdu na drodze Górka Pabianicka – Szunkielew została wyłączona

W związku z prowadzonymi obecnie pracami budowlanymi na szlaku Lublinek – Pabianice, zachodzi konieczność przebudowy przejazdu kolejowego kat. B w km 10,225 linii kolejowej nr 14 w ciągu DG 108262 E Górka Pabianicka – Szynkielew etap I.

Wiąże się to z zamknięciem przejazdu od 27.04.2020 od godz. 08:00 do dnia 30.04.2020 do godz. 24:00

Uwaga: czas zamknięcia przejazdu może ulec zmianie.