Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020 r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl/…/wspieramy-rolnikow-w-obszarze-na…

Zdalna szkoła

Gmina Pabianice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant   w wysokości 60 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Pabianice.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60 000,00 zł, w dniu 28 kwietnia br., do 4 szkół podstawowych trafiło 24 szt. laptopów. Sprzęt zaspokoi potrzeby 12 uczniów i 12 nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

W związku z wprowadzeniem z dniem 20 maraca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim zakazami i ograniczeniami, w tym braku informacji o czasie kiedy zostaną zniesione, oraz brakiem możliwości podejmowania przez zainteresowane podmioy działań związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Wójt Gminy Pabianice unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

Obsługa kasowa w Urzędzie

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną koronawirusem wszelkie wpłaty finansowe należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice:

– dla wpłat za odpady komunalne75 1090 1304 0000 0001 4382 7141,

– dla wpłat za podatki, wodę, opłatę skarbową16 1090 1304 0000 0001 4382 7136.

Natomiast w wyjątkowych sytuacjach obsługa kasowa w Urzędzie Gminy w Pabianicach będzie możliwa w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.00. 

Uwaga! zamknięcie przejazdu na drodze Górka Pabianicka – Szunkielew

W związku z prowadzonymi obecnie pracami budowlanymi na szlaku Lublinek – Pabianice, zachodzi konieczność przebudowy przejazdu kolejowego kat. B w km 10,225 linii kolejowej nr 14 w ciągu DG 108262 E Górka Pabianicka – Szynkielew etap I.

Wiąże się to z zamknięciem przejazdu od 27.04.2020 od godz. 08:00 do dnia 30.04.2020 do godz. 24:00

Uwaga: czas zamknięcia przejazdu może ulec zmianie.

Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się
o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

1. za pośrednictwem platformy ePUAP – ePUAP[1] : epuap.gov.pl/wps/portal

2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR – INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.