Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczyna się od godz. 6:00, jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane.

Odpady wystawiamy dzień przed datą wyznaczoną w harmonogramie !!!

 03.07.2023r.PoniedziałekHuta Janowska, Janowice, Wysieradz, Żytowice
04.07.2023r.WtorekKonin, Majówka, Wola Żytowska
05.07.2023r.ŚrodaPorszewice, Świątniki
06.07.2023r.CzwartekGórka Pabianicka
07.07.2023r.PiątekGorzew, Okołowice
10.07.2023r.PoniedziałekPetrykozy
11.07.2023r.WtorekSzynkielew
12.07.2023r.ŚrodaKudrowice
13.07.2023r.CzwartekPiątkowisko
17.07.2023r.PoniedziałekHermanów
18.07.2023r.WtorekTerenin, Władysławów
19.07.2023r.ŚrodaJadwinin
20.07.2023r.CzwartekPawlikowice
24.07.2023r.PoniedziałekBychlew
27.07.2023rCzwartekRydzyny

Zbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, nie będą zbierane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.

Rodzaje odpadów, które będą zbierane:

– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki);
– domowy sprzęt sanitarny;
– zużyte opony od samochodów osobowych;
– złom metalowy;
– meble i wyposażenie gosp. domowych (wersalki, tapczany, fotele);
– elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych;
– oprawy oświetleniowe;
– wykładziny i dywany.

Rodzaje odpadów, które nie będą zbierane:

– gruz, kamienie, piasek, ziemia;
– części samochodowe;
– odpady budowlane, rozbiórkowe, np. panele podłogowe;
– odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny, kołdry, pierzyny;
– opakowania po farbach, oleje, środki chemiczne, itp.;
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne odpady;
– szkło;
– odpady zielone.

Oferta realizacji zadania publicznego – Wypoczynek dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice podaje do publicznej wiadomości informacje o uproszczonej ofercie  realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego (1,35MB)

Uwaga! 9 czerwca 2023 r. Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Szczegóły: www.krus.gov.pl/artykul/zapraszamy-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-w-xx-ogolnokrajowym-konkursie-bezpieczne-gospo/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ee9d9c8a12414750b5b4d37713e119bf

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 – Nabór 2023

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane –

 – w terminie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LIX/388/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl -> Zakładka: „Dotacje dla mieszkańców” oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 22.

Szczegóły programu: Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023.

Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2023, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dowiedz się więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Działając na podstawie art.11 ust. 2, art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz .U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) , uchwały Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia: bip.pabianice.gmina.pl/7150/146/20230321-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-organizacji-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2023-roku.html

Accessibility Toolbar