Awaria śmieciarki w dniu 11.02.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 11.02.2022 r. nastąpiła awaria pojazdu do wywóz odpadów komunalnych (papier). W związku z tym, papier z miejscowości Hermanów zostanie odebrany w dniu jutrzejszym, tj. 15.02.2022 r.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy Pabianie przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązana jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Pabianice.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Czytaj dalej

Kalendarze odbioru odpadów na 2022 r.

Kalendarze odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 są już dostępne do pobrania w BIP Gminy Pabianice.

bip.pabianice.gmina.pl/1505/127/gospodarka-odpadami-stawki-oplat-terminy-platnosci-nr-rachunku-do-wplat-kalendarze-odbioru.html

Przypominamy również o możliwości pobrania naszej aplikacji mobilnej Gmina Pabianice na systemy Android i iOS, w której również znajdą państwo harmonogramy odbioru wraz z możliwością ustawienia przypomnienia o zbliżającym się terminie odbioru odpadów.

Android: play.google.com/store/apps/details?id=pl.pabianice
iOS: itunes.apple.com/us/app/gmina-pabianice/id1458713022

Uwaga Mieszkańcy Szynkielewa!
Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku dotychczasowy termin odbioru odpadów zmieszanych ulega zmianie z piątku na wtorek. Prosimy o wystawianie pojemników z odpadami w wyznaczonych harmonogramem terminach.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PABIANICE

PRZYPOMINAMY, ŻE POPIÓŁ

W OKRESIE ZIMOWYM TAK JAK W OKRESIE LETNIM

WYRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE!!!

Kudrowice – Kolejne sołectwo na plus

Gmina Pabianice zrealizowała projekt lokalny pn. „Zakup altany z wyposażeniem” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji celowej w zakresie małych projektów w sołectwach.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana, ławki, stoliki, sadzonki roślin.. Podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego przez Członkinie KGW odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, zabawy sprawnościowe. Mieszkańcy brali udział w nasadzeniach roślin zakupionych w ramach niniejszego projektu. Celem projektu jest pogłębienie integracji mieszkańców z obszarem sołectwa i zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców sołectwa Kudrowice oraz wspieranie inicjatyw i działalności Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w miejscowości Kudrowice.

Wartość przyznanej dotacji: 10 000,00 zł.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne KDP

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

16 listopada (wtorek) 2021 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Petrykozach odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami Gminy Pabianice w ramach konsultacji społecznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału a także do wypełnienia ankiety

Więcej informacji na temat Kolei Dużych Prędkości:

Dokumenty Gminy Pabianice – pabianice.gmina.pl/kolej-duzych-predkosci/

Strona CPK – cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny

Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny

Od 4 października do 8 listopada 2021 r. na terenie sołectwa Rydzyny odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom na terenie miejscowości Rydzyny.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 96/2021 z dnia 22 września 2021 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji wyłożone będą w terminie od 4.10.2021 r. do 08.11.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu (pokój nr 22, I piętro).

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie podinspektor Marta Łuczak-Ryszkiewicz – pokój nr 22.

Szczegółowe informację w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Pabianice