Komunikat Wójta Gminy

11 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Komunikat Wójta Gminy została wyłączona

W związku z kolejnymi zarażeniami koronawirusem powodującym COVID – 19, Wójt Gminy Pabianice podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich zaplanowanych imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych przez jednostki Gminy Pabianice. Odwołane zostały również wszelkie dodatkowe wydarzenia szkolne takie jak wyjazdy do kin, teatrów, spotkania, akademie i apele szkolne.

Continue Reading →

Dotacje na aktywizację społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

6 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Dotacje na aktywizację społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT została wyłączona

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 4 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11650002-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Dotacje na rozpoczęcie działalności.

5 marca 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Dotacje na rozpoczęcie działalności. została wyłączona

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11657152-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

3 marca 2020
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019 została wyłączona

Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019

W związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019 informuję, że wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert, zakończyły realizację poszczególnych zadań i rozliczyły przyznane środki w określonym terminie. Wykaz podmiotów, które otrzymały datacje, zrealizowały i rozliczyły zadania: … Continue reading

WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

28 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach została wyłączona

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informację dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

       W związku z wystąpieniem na terenie powiatu zgierskiego w miejscowości Kolonia Brużyca Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że część terenu powiatu pabianickiego gmina Konstantynów Łódzki: miasto Konstantynów Łódzki, Ignacew, Niesięcin, gmina Lutomiersk: Babice, Babiczki, Stanisławów Stary, Mirosławice zostało uznane za obszar zagrożony. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zakazuje:

Continue Reading →

Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

27 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku. została wyłączona

Data ogłoszenia: 27.02.2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PABIANICE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) , uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Continue Reading →

Zamknięcie przejazdu na Wspólnej

21 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Zamknięcie przejazdu na Wspólnej została wyłączona

W związku z trwającymi pracami budowlanymi na linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska Wola od 24.02.2020 przez 14 dni będzie zamknęty przejazd kolejowy na ul. Wspólnej w Pabianicach. Planowany czas zamknięcia może ulec zmianie.

21 lutego 2020
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Nabór wniosków na dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona

Nabór wniosków na dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 17 lutego do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność). Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice … Continue reading

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

9 lutego 2020 by Mariusz Rzepkowski | Możliwość komentowania Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT została wyłączona

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Continue Reading →