Konsultacje społeczne – projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Konsultacje społeczne obędą się od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r. Projekt Planu Transportowego dostępny jest na stronach internetowych: www.plantransportowy.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia/Komunikaty) oraz wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego … Czytaj dalej

Ankieta dla mieszkańców gminy.

Urząd Gminy w Pabianicach zaprasza osoby zainteresowane budową mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne do wypełnienia ankiety która posłuży do oszacowania zainteresowania tego typu instalacjami i pozwoli na poszukiwanie przez gminę źródeł finansowania, najbardziej odpowiadających potrzebom mieszkańców.

pabianice.gmina.pl/ankiety/index.php/525852/lang-pl

Czytaj dalej

Zmiana trasy lini 260 w dniach 4 i 11 października.

W związku z przebudową drogi Kudrowice – Petrykozy (tj. odcinek drogi powiatowej 3308E) i informacją od wykonawcy robót (firmy Włodan) o przewidywanym zamknięciu drogi, Urząd Miejski w Pabianicach w soboty 4 i 11 października 2014 r. po godz. 9:00 wprowadza objazdową trasę dla linii nr 260: z Pabianic bez zmian do pętli w Kudrowicach, następnie przez Piątkowisko do drogi gminnej w kierunku wsi Petrykozy i dalej stałą trasą przez Górkę Pabianicką, Petrykozy i Szynkielew do Pabianic. Zawieszone przystanki … Czytaj dalej

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 r.

Na terenie gminy Pabianice utworzone zostało 5 komisji wyborczych. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Bychlewie, Szkoła Podstawowa w Bychlewie, Bychlew 13 dla mieszkańców miejscowości: Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Terenin, Władysławów Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pawlikowicach, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach, Pawlikowice 103 dla mieszkańców miejscowości: Rydzyny, Pawlikowice Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Petrykozach Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Petrykozy 52 dla mieszkańców miejscowości:  Gorzew, Górka Pabianicka, … Czytaj dalej