Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r.

Nowa stawka – 22 zł/osobę/miesiąc

Obowiązek segregacji dla wszystkich. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ulga 10% dla osób kompostujących odpady i rezygnujących z kosza na BIO.

Czytaj dalejZmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r.

Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi.

Numer telefonu (42) 664 19 04
To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości:

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,
  oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.
+48 695422338
+48 663114439
+48 782236442
+48 782277228
+48 663154463
+48 665386932
Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

Zamknięcie PSZOK

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Pabianice Wójt Gminy informuje, że podjęto decyzję o zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

Stan zagrożenia epidemicznego

Informujemy że stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) w okresie zagrożenia epidemicznego zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Zamknięcie Urzędu Gminy dla Interesantów

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 32/2020 z 14 marca 2020 r. od 16 marca do odwołania, wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostki organizacyjne podległe Wójtowi Gminy Pabianice będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

Obsługa interesanta możliwa będzie tylko telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w godzinach pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Zapytania i wnioski do Urzędu można kierować na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UrzadGminyPabianice/skrytka (dowolny formularz można załączyć do pisma ogólnego do urzędu)

Zapraszamy również to kontaktu telefonicznego z Urzędem, nr tel:

 • 42 213 96 60,  
 • 42 213 96 76,   
 • 42 213 95 08,   
 • 42 215 26 69,
 • 42 213 95 98,   
 • 42 213 96 92,     
 • 42 215 56 52

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

Wstrzymanie odczytów wodomierzy przez inkasenta

Informuje, że od dziś do odwołania zostają wstrzymane odczyty wodomierzy dokonywane w terenie przez inkasenta.

Prosimy o samodzielne sprawdzanie ich stanu i przekazywanie do Urzędu Gminy telefonicznie na nr. 42 213 96 60 wew. 137 lub elektronicznie na adres e-mail: fakturywodkan@pabianice.gmina.pl

W treści wiadomości prosimy o wpisanie stanu wodomierza, imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości.

Opłaty prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków podanych na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl