Konsultacje społeczne treści Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 – 2023

Gmina Pabianice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023. W dniach od 1 czerwca do 6 lipca bieżącego roku odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu. Projekt Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym przez 35 dni będzie dostępny na stronie internetowej gminy www.pabianice.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Torowej 21 w Pabianicach w Sekretariacie. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie go do dnia 06.07.2016 r. na adres mailowy: magdalena.kardas@pabianice.gmina.pl lub w wersji papierowej do Sekretariatu Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Dowiedz się więcej

Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki, część wsi Szynkielew i część wsi Bychlew, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 25 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami … Dowiedz się więcej

Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego

Od 22.04.2016 r. do 13.05. 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020. Wszelkie wiadomości nt. konsultacji społecznych do wskazanych powyżej … Dowiedz się więcej

Zmiana rachunku bankowego Urzędu Gminy

Uwaga, zmiana rachunku bankowego Urzędu Gminy. Aktualny nr rachunku do wpłat za podatki, gospodarowanie odpadami, opłatę skarbową oraz inne: 59 1560 0013 2721 5751 7000 0002 Dotychczasowy nr rachunku zamknięty zostanie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 sierpnia obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pabianice: 8 zł/os. – jeśli segregujesz odpady 16 zł/os. – jeśli wrzucasz wszystko do jednego pojemnika Stawki zostały uchwalone Uchwałą nr X/88/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiana trasy autobusów linii 260 i 261

Z powodu przebudowy drogi Szynkielew – Petrykozy, nastąpi tymczasowa zmiana trasy linii 260 i 261. LINIA 260 Autobusy linii 260 z Pabianic bez zmian dojadą do przystanku Górka Pabianicka 25, następnie pojadą drogą gminną do drogi krajowej 71, dalej przez DK71 do Szynkielewa i stałą trasą. Przystanek dodatkowy: Szynkielew / DK71 LINIA 261 Autobusy linii 261 z Pabianic bez zmian dojadą do węzła „Pabianice Północ” (skrzyżowanie z S14), … Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar