13 grudnia 2015
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Otwarcie Ekopracowni w Gimnazjum została wyłączona

Otwarcie Ekopracowni w Gimnazjum

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Piątkowisku. Pomieszczenie zostało wyremontowane i doposażone w tym w tablicę multimedialną, oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i geografii oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje również różne formy aktywności przyrodniczej uczniów w tym rajdy, wycieczki, … Continue reading