Otwarcie Ekopracowni w Gimnazjum

LogoWFZe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum w Piątkowisku. Pomieszczenie zostało wyremontowane i doposażone w tym w tablicę multimedialną, oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i geografii oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Projekt obejmuje również różne formy aktywności przyrodniczej uczniów w tym rajdy, wycieczki, zajęcia plenerowe itp. Gratulujemy pomysłodawcom i wykonawcom tj. Pani Magdalenie Nowak – nauczycielce biologii, Pani Milenie Drygale – nauczycielce chemii, Panu Andrzejowi Rogale – nauczycielowi geografii, Panu Mirosławowi Młynarczykowi – Dyrektorowi Gimnazjum, Panu Jakubowi Olejnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku oraz Pani Teresie Socha – księgowej.

Czytaj dalej

Accessibility Toolbar