Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Gmina Pabianice realizuje projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach poprzez rozbudowę infrastruktury szkoły oraz jej doposażenie.

Całkowita wartość projektu przed przetargiem wynosi 5 657 292,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 854 246,87 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. ”Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice” na które Gmina Pabianice ma podpisaną promesę inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy wynosi 11 162 500,00 PLN, natomiast całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu wynosi 15 997 700,00 PLN.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar