30 września 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki … Continue reading

Urząd Pracy - logo

5 lipca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Projekt Młodzi niezależni została wyłączona

Projekt Młodzi niezależni

Od 8 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja potrwa do 19 lipca. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, … Continue reading

Logo - BU-DUJ

5 lipca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju została wyłączona

Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU … Continue reading

27 czerwca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego została wyłączona

Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowie) oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu … Continue reading