30 września 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki … Continue reading

Urząd Pracy - logo

5 lipca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Projekt Młodzi niezależni została wyłączona

Projekt Młodzi niezależni

Od 8 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja potrwa do 19 lipca. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, … Continue reading

Logo - BU-DUJ

5 lipca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju została wyłączona

Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU … Continue reading

27 czerwca 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego została wyłączona

Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowie) oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu … Continue reading

25 kwietnia 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Komunikat ARiMR w Pabianicach została wyłączona

Komunikat ARiMR w Pabianicach

ARiMR w Pabianicach informuje że w ostatnich dniach przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego Kampanii 2013, odbywać się ono będzie w następujących dniach i godzinach: 2 maja 2013 r. – NIECZYNNE 6 maja 2013 r. – 15 maja 2013 r. – w godz. 6:00 – 22:00 … Continue reading

Logo - BU-DUJ

3 kwietnia 2013
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Szkolenie – Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania “Małe projekty” została wyłączona

Szkolenie – Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania “Małe projekty”

Zapraszamy osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców i stowarzyszenia z terenu Gminy Pabianice zainteresowane pozyskiwaniem środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013 do wzięcia udziału w szkoleniu “Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania “Małe projekty””. Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

19 września 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Zaproszenie na bezpłatną mammografię. została wyłączona

Zaproszenie na bezpłatną mammografię.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z możliwośći wykonania bezłpatnego badania mammograficznego wykonywanego w ramach programu NFZ. Rejestracja na badanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod nr tel. 58 666 2 444 lub 801 080 007 oraz na stronie internetowej www.rejestracja.fado.pl Badanie odbędzie się … Continue reading

9 września 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja dla przedsiębiorców. została wyłączona

Informacja dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do “rejestru przedsiębiorców”, są … Continue reading

27 sierpnia 2012
by Mariusz Rzepkowski
Możliwość komentowania Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Górce Pabianiciej. została wyłączona

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Górce Pabianiciej.

Wójt Gminy Pabianice wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice Nr XXII/175/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice Położenie nieruchomości: Obręb 03 Górka Pabianicka, Nr działki 119/1 Opis nieruchomości: Działka budowlana, … Continue reading