Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pawlikowicach.

Wójt Gminy Pabianice wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice Nr XIX/160/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice

Opis nieruchomości: Działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny oraz stałe naniesienia roślinne.

Czytaj dalejInformacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pawlikowicach.

EKO-REGION apeluje o właściwą segregację odpadów.

Od 2012 roku Spółka EKO-REGION rozszerzyła ofertę o przydomową zbiórkę opakowań z papieru, tworzyw sztucznych i metalu – jest to tzw. zbiórka „surowców suchych”. Do dyspozycji klientów przekazano nowe pojemniki o pojemności 240 L z żółtą klapą, pod którą umieszczono naklejkę informującą o przeznaczeniu pojemników.

Czytaj dalejEKO-REGION apeluje o właściwą segregację odpadów.

Bezpłatne szkoleniach z zakresu systemu HACCP

Logo Porojektu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu systemu HACCP, skierowanych do właścicieli i pracowników firm działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeszcze w sierpniu pierwsze szkolenia w powiecie pabianickim. Szkolenia skierowane do firm z wybranych powiatów województwa łódzkiego, dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, dlatego są one całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Czytaj dalejBezpłatne szkoleniach z zakresu systemu HACCP

Bezpłatne usługi doradcze.

W okresie od 11 lipca do 15 listopada 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 realizowane będą usługi doradcze, czyli bezpłatne wsparcie firmy doradczej, w celu udzielenia pomocy Beneficjentom przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2013. Usługi doradcze świadczone będą w siedzibie Podregionu Centralnego, w Starostwie … Czytaj dalej Bezpłatne usługi doradcze.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lipca 2012 r do 14 sierpnia 2012 r w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 8:30 do 14:30. Studium udostępnione jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale ogłoszenia.

Komunikat dotyczący wymarznięć ozimin w 2012 r.

Przeprowadzona w pierwszej dekadzie marca br. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ocena stanu roślin ozimych, jak również uzyskane informacje z części gmin potwierdzają zły stan przezimowania upraw oraz konieczność ponownego przesiania niektórych zasiewów pszenicy ozimej, pszenżyta, ewentualnie rzepaku. W związku z powyższym prosimy rolników, którzy ponieśli straty z powodu wymarznięcia upraw, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy, pok. nr 17. Komunikat Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego