Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. ”Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice” na które Gmina Pabianice ma podpisaną promesę inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy wynosi 11 162 500,00 PLN, natomiast całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu wynosi 15 997 700,00 PLN.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar