Dłuższy nabór na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr VI/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
do dnia 30 września 2019 r.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117

Accessibility Toolbar