Dotacja na rozbudowę SP w Pawlikowicach

Wczoraj, w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach miało miejsce symboliczne przekazanie dotacji na rozbudowę tej placówki. Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 750 000,00 zł pozwoli na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni, językowej, która wesprze rozwijanie kluczowych kompetencji na rynku pracy a także umożliwi nauczanie eksperymentalne Wartość kosztorysowa zadania to około 5,7 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych.W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcja szkoły a także Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski oraz Maciej Łuczak – Senator RP

Accessibility Toolbar