Dotacje na start firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza osoby po 29 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne i jednocześnie należące do następujących grup:

  • po 50. roku życia
  • kobiety,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami

do składania zgłoszeń do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

Rekrutacja będzie trwała do 29.09.2017 r., przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:

od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (10 osób),
od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).

Więcej informacji: www.puppabianice.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:859.html

Accessibility Toolbar