Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn. 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E w Pawlikowicach od skrzyżowania z droga powiatową Nr 3310E do granicy z gminą Dłutów”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga gminna nr 108023E w miejscowości Pawlikowice. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie, zjazdy do posesji z kostki, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oznakowanie.

Całkowita wartość zadania: 891 996,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 433 956,00 zł
Kwota wkładu własnego Gminy Pabianice: 458 040,00 zł
Rok przyznania dotacji: 2019


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FDSGrafika.jpg

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego ”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania przebudowana została na całym odcinku ulica Tytanowa  w miejscowości Piątkowisko. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie, zjazdy do posesji z kostki, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oznakowanie.

Całkowita wartość zadania: 1 697 350,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 767 180,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Pabianice: 930 170,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2019


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FDSGrafika.jpg

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania rozbudowana została droga gminna nr 108257E przez Szynkielew I. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie, pobocza, odwodnienie, oznakowanie.

Całkowita wartość zadania: 544 576,61 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 272 288,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Pabianice: 272 288,61 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

 

Print Friendly, PDF & Email