Gmina Pabianice zaprasza do skorzystania z dotacji na instalacje fotowoltaiczne

Gmina Pabianice wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o. o., przystąpiła do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pabianice poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na gminnych stacjach uzdatniania wody i mikroinstalacji prosumenckich” – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców gminy w zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych (ogniwa słoneczne, solary) wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi zasilanie domowej instalacji w dodatkową energię elektryczną, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności w comiesięcznych wydatkach. Przewidywana moc instalacji na pojedyncze gospodarstwo domowe będzie wynosić maksymalnie 3 kW.

• możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji do 70% kosztów;
• szacunkowy wkład własny 3 500,00 zł – 4 500,00 zł;
• ostateczny termin zamknięcia listy uczestników do 15.XII.2017 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBY ZAINTERESOWANE:

Wroconsult Sp. z o. o.
tel. 71 723 00 86
e-mail: energia@wroconsult.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH:

GÓRKA PABIANICKA, REMIZA OSP
Czwartek 7.12 godz. 18:00

BYCHLEW, DOM LUDOWY
Poniedziałek 11.12 godz. 18.00

Ankieta dla mieszkańców

Accessibility Toolbar