I sesja Rady Gminy Pabianice za nami.

21 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Pabianice w kadencji 2018-2023 podczas której Radni Rady Gminy Pabianice i Wójt Gminy Pabianice odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Od momentu złożenia ślubowania Radni Rady Gminy rozpoczęli pełnienie swego mandatu a Pan Marcin Wieczorek objął urząd Wójta Gminy Pabianice. Na sesji tej wybrano również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice. Przewodniczącym został Pan Jerzy Błoch a Wiceprzewodniczącym Pan Marek Gryska.

Od rozpoczynającej się kadencji weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek transmisji on-line oraz późniejszego udostępniania zapisu wideo z sesji Rady Gminy. Nowością jest również sporządzanie i upublicznianie imiennych zestawień głosowań.

Transmisje online z sesji dostępne będą pod adresami gminapabianice.tv-polska.eu/sesja/ oraz www.youtube.com/channel/UCklz_CNXfDqlBU-oLuoLSEg
Również nagrania archiwalne dostępne będą na podanych powyżej stronach.

Wyniki głosowań wraz informacjami na temat terminów oraz planowanych porządków obrad sesji Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady Gminy są dostępne pod adresem rada.pabianice.gmina.pl/

Accessibility Toolbar