III tura konsultacji KDP

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o. o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o. o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla inwestycji kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica – Wrocław Główny.

W związku z realizacją ww. zadania firma Multiconsult Polska zaprasza na spotkanie z mieszkańcami gminy Pabianice w dniu 20.09.2022 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Petrykozach, Petrykozy 52.

Celem spotkania będzie:
• zaprezentowanie mieszkańcom obecnego etapu prac związanego z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Accessibility Toolbar